جایگاه دین در گفتمان طالبانیسم

دکتر سید حسین شرف الدین، علیرضا حسنی

طالبانیسم یکی از جریان‌های معاصر و بسیار تأثیرگذار افغانستان است که شعارها و مدعیات کلان اسلام‌خواهی داشته و دارد، با این‌همه رفتار عملی این گروه فاصله‌ی زیادی با آن شعارها و ادعاها دارد. بررسی خاستگاه، ساختار، اهداف و عملکرد این جریان می تواند ماهیت واقعی آن را آشکار سازد.  طرح دعاوی و شعارهای دینی و التزام صوری به ظواهر شریعت همواره حجابی برای پنهان ماندن ماهیت واقعی این جریان بوده است. مسأله‌ی اصلی نوشتارحاضر، جایگاه دین در گفتمان طالبانیسم است که سعی دارد با استفاده از الگوی حصر منطقی در مناسبات دین و قدرت و رویکرد گفتمانی لاکلا و موفه به عنوان چارچوب نظری، به این مهم دست یابد. یافته‌های تحقیق، نشان از ماهیت قومی- قبیله‌ای این گفتمان و اعتقاد به جایگاه به مراتب برتر برای قبیله، قدرت، حاکمیت و ارزش‌های آن نسبت به دین و شریعت دارد.

کلیدواژه ها: دین، قدرت، تعامل، گفتمان، جریان، طالبانیسم، افغانستان.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا