فقه و نظارت و کنترل اجتماعی

دکتر سید حسین شرف الدین

متن بازنویسی شده سخنرانی دکتر سیدحسین شرف الدین، در قالب کرسی ترویجی، باعنوان «فقه و نظارت و کنترل اجتماعی» در مرکزفقهی ائمه اطهار(ع)، قم: ۲۱/۹/۱۴۰۱.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا