روش تحقیق میدانی (چیستی و چرایی)

دکتر سید حسین شرف الدین

چکیده:

تحقیق میدانی (Field Research/ field study)، یا اجرای تحقیق در یک میدان و قلمرو فرهنگی اجتماعی مشخص، نمونه‌ای از پژوهش موردی است که گاه به صورت سطحی و پهنانگر وگاه به صورت عمقی و ژرفانگر صورت می‌پذیرد. تحقیق میدانی از نوع تحقیقات کیفی و تکنیک غالب آن، در مقام شناخت عناصر موجود در میدان و گرد‌آوری اطلاعات مورد‌نظر، مشاهده همراه با مشارکت محقق است. در این نوع تحقیق، محقق مستقیما با افراد مورد مطالعه ارتباط برقرار کرده، شخصا در محیط حضور می‌یابد تا در یک محیط و فضای طبیعی، به مشاهده و ثبت وقایع و رویدادها بپردازد. این نوع پژوهش، در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی، به ویژه در مطالعات مردم‌شناختی، روان‌شناسی اجتماعی، ارتباطات گروهی، آسیب‌شناسی اجتماعی، و برخی مطالعات کاربردی همچون مددکاری اجتماعی کاربرد فراوان دارد. این نوشتار در صدد است تا توصیفی نسبتا جامع از این نوع پژوهش، ابعاد مختلف، اقتضایات و الزامات و فرصت‌ها و محدودیت‌های آن به دست دهد.

کلیدواژه ها:

پژوهش ، مشاهده ، میدان ، روش کیفی ، اکتشاف

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا