بررسی تحلیلی و انتقادی فیلم ابد و یک روز

گفتگو با سایت فیلم نوشت سیما

فیلم ابد و یک روز نه تنها نحوه‌ی زیست یک خانواده‌ی گرفتار اعتیاد را با دقت توصیف می‌کند بلکه پا را از آن فراتر نهاده و به ذکر دلایل به وجود آمدن این خانواده می‌پردازد. این فیلم به جهت پشتوانه‌ی گسترده تحقیقاتی و تجربه های حرفه ای کارگردان مقوله اعتیاد را از زوایای متعدد بررسی می‌کند به گونه‌ای که مخاطب بعد از پایان فیلم به درکی عمیق‌‍تر از زندگی یک خانواده ‌آسیب دیده و همچنین زمینه‌های شکل‌گیری این آسیب‌ها دست می‌یابد. از سوی دیگر فیلم با طرح یک خانواده آسیب دیده، خواسته یا ناخواسته مکانیزم درونی خانواده را نیز بررسی می‌کند. مکانیزمی ‌که در یک موقعیت خارج از تعادل بهتر می‌تواند خود را آشکار کند. به این سان این فیلم کنکاشی است در مفهوم و معنای خانواده به مثابه‌ی کوچکترین و مهمترین نهاد جامعه و نحوه تاثیر پذیری آن از عوارضی همچون اعتیاد.

ادامه…

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا