مجالس روضه و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان

دکتر سید حسین شرف الدین

بسم الله الرحمن الرحیم

مجالس روضه و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان

تقریر نکات انتقادی دکتر سیدحسین شرف الدین در جلسه بررسی «نقش مجالس روضه زنانه در مشارکت سیاسی زنان دوره قاجاریه» ارائه شده توسط دکتر رضا رمضان نرگسی، در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم، در قالب کرسی ترویجی، ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا