کتاب سرگرمی رسانه ای: رویکرد اسلامی – ارتباطی به سرگرمی در سیمای ملی

دکتر سید حسین شرف الدین

معرفی کتاب

این اثر با فصل اول در قالب کلیات و مفاهیم آغاز می شود و به طور طبیعی نویسنده به سراغ مفاهیم مهم و مفهوم شناسی اسلام، سرگرمی، لهو و لعب و فراغت رفته و موضوعاتی مانند کار، نیاز، رسانه دینی و نظریه یا الگوی هنجاری را بررسی کرده است.

فصل دوم کتاب با عنوان دیدگاه ها و نظریه های سرگرمی و فراغت، نیز به محتواهای مختلفی در زمینه فراغت و سرگرمی، مبنای هنجاری فراغت و نظریه های سرگرمی اشاره کرده است.

فصل سوم دارای عنوان اسلام و سرگرمی و تفریح است که نویسنده عوامل موثر در کم توجهی پژوهشی به مقوله سرگرمی را در ۱۲ مقوله بررسی می کند و موضوعات متنوعی را در این فصل مورد اشاره قرار داده است.

در ادامه دیدگاه های اندیشمندان مسلمان از جمله فارابی، غزالی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله مصباح یزدی و… مورد برداشت مولف بوده است.

فصل چهارم الگوی مطلوب سرگرمی نام دارد که در این فصل الگوهای مطلوب در زمینه نظریه های هنجاری و مسائلی که در قالب الگوهای مطلوب می توان

در فصل پنجم تحلیل محتوای کیفی یکی از برنامه های سرگرم کننده سیما مورد تحلیل، نمونه برداری آماری و… قرار گرفته و مولفه های دینداری در این برنامه تنظیم و بررسی شده است.

این کتاب پژوهشی در قلمروی جامعه شناسی رسانه بوده که با تلاش پژوهشگر سیدحسین شرف الدین نگارش شده است و هدف اصلی نویسنده ارائه تبیین جایگاه فراغت، تفریح و تفنن در زندگی انسان به ویژه انسان مدرن و تمهید پاسخ های هر چند اجمالی برای سئوالات و مطالبات رسانه ملی در زمینه موضوع کلی اسلام درباره سرگرمی به عنوان یکی از کارکردهای عمده رسانه های جمعی است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا