بررسی چالش‎های تبلیغ دین مبتنی بر چیستی بازاریابی دین

محمود اصفهانیان، دکتر سید حسین شرف الدین

چکیده

اسلام دینی است که تبلیغ و دعوت در آن فعلی مهم و اساسی است و آن را بر هر مسلمانی واجب شمرده است. تبلیغ دین در هر دوره متأثر از شرایط، ابزارها و امکانات موجود، اشکال مختلفی به‎خود گرفته است. امروزه تبلیغ دین ازطرفی تبدیل به یک خردهنهاد اجتماعی شده که ضرورت تبلیغ دین به‎صورت سازمان یافته و تشکیلاتی را دوچندان می‎کند و از طرف دیگر، تحول‎پذیری و وابستگی امور به تغییرات در دوران اخیر به‎شدت افزایش یافته است؛ ازاین‎رو این مسئله که چگونه دین به شکل صحیح و اصولی و مطابق با مقتضیات زمان و ویژگی‎های جوامع امروزی در اندیشه و رفتار به ‎افراد عرضه شود، از مهم‎ترین چالش‎ها و مسائل دین در جامعه دینی امروز است.
دانش بازاریابی به‎عنوان یکی از علوم پویا، مدرن، تکنیکال، کارآمد و منفعت‎ساز، تاکنون درمورد گستره وسیعی از کالا‎ها و خدمات به‎کار رفته است؛ امّا در چند دهه اخیر دامنه این گرایش تاآنجا پیش ‎رفته که متخصصان و سیاست‎گذاران، از آن در مورد مفاهیم و ایجاد تغییرات اجتماعی و عقاید نیز استفاده کرده‎اند. یکی از این عرصه‎ها، تبلیغ دین است که ازجمله دانشمندان مسیحی با محوریت کلیسا، تلاش کرده‎اند برای رشد و توسعه جامعه مخاطبان خود، از ابزار بازاریابی استفاده کنند. باوجوداین، چنین امری ازمنظرهای مختلفی موردانتقاد قرار گرفته که این پژوهش برخی از آنها را ارائه کرده است.
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا