فلسفه فرهنگ در حکمت متعالیه

دکتر سید حسین شرف الدین

طرح نکاتی در توضیح و تکمیل دیدگاه فرهنگ شناسانه دکترمسعود اسماعیلی تحت عنوان «فلسفه فرهنگ در حکمت متعالیه» توسط دکترسیدحسین شرف الدین(به عنوان ناقد)در قالب کرسی ترویجی برگزارشده توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ۱۴۰۱/۹/۲۸

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا