نقد کتاب روش شناسی دانش اجتماعی مسلمین (رویکردهای هرمنوتیکی به قرآن در میان مسلمین)

دکتر سید حسین شرف الدین

کتاب «روش شناسی دانش اجتماعی مسلمین» (رویکردهای هرمنوتیکی به قرآن در میان مسلمین) تالیف استاد محترم جناب دکتر یحیی بوذری نژاد، دانشیار دانشگاه تهران است که برای اولین باردر سال ۱۳۹۷ در ۴۷۰ صفحه(بدون نمایه ها) توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ و روانه بازار نشرشده است. راقم سطور با اذعان به بضاعت مزجاه خود، پس از مطالعه دقیق اثر مذکور، و استفاده وافر بقدر طاقت خویش، نکاتی را بر سبیل نقد و با هدف ارتقای اثر، سزاوار تذکر تشخیص داده است. نکات برآمده از ارزیابی انتقادی این اثر ارزشمند،  دردو محورکلی، تحت عنوان «امتیازات» و «ضعف ها» به شرح ذیل دسته بندی شده اند:

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا