ارتباطات میان فرهنگی در یک نگاه

دکتر سید حسین شرف الدین

در گونه‌شناسی ارتباطات انسانی، ارتباطات میان‌فرهنگی به دلایل گوناگون همواره از موقعیت و جایگاه برتر و اهمیت کانونی‌تری برخوردار بوده است. ارتباطی متنوع، پررمز و راز، کثیرالاضلاع، مبتنی بر زمینه‌ها و شرایط ویژه، دارای آثار و نتایج قابل توجه، برخوردار از ضرورت‌های کارکردی و… که همواره در سطح مختلف به صورتی اجتناب‌ناپذیر قرین جامعه انسانی بوده و در عصر حاضر نیز به یمن وقوع برخی تحولات زیرساختی بر تیراژ و تنوع آن افزوده شده و می‌رود تا به یکی از عادی‌ترین روابط متقابل میان اعضای وابسته به جوامع و فرهنگ‌های مختلف در قلمروهای برزخی و بینابینی تبدیل شود. اطلاع‌یابی عمیق از ابعاد و زوایای این پدیده و کاوش پیرامون بایسته‌ها و نابایسته‌های آن، ضرورت مطالعات و تحقیقات گسترده و چندرشته‌ای را مبرم و مسجل ساخته است. نگارش این مختصر نیز به عنوان گامی ابتدایی و در راستای تأمین اندکی از هدف مذکور صورت پذیرفته است.

کلیدواژه ها: فرهنگ، ارتباط، ارتباطات میان‌فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی، فاصله‌های فرهنگی، سرمایه‌های نمادین

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا