زندگینامه و رزومه

دکتر سید حسین شرف الدین

بسم الله الرحمن الرحيم

سوابق تحصیلی

– نام و نام خانوادگي: سيدحسين شرف الدين

– ورود به حوزه از سال ۶۲ بعد از پایان تحصیلات متوسطه و خدمت نظام

مدارج علمي: دانش آموخته حوزه علمیه (طلبه سطح سوم و خارج فقه و اصول حوزه علميه قم (به مدت هشت سال) ازسال۶۲- ۷۷، کارشناسي الهیات و معارف اسلامی(از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره؛ سال ۶۵- ۶۹)؛ کارشناسی ارشد پيوسته در رشته جامعه شناسي(از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره؛ سال ۶۹- ۷۷)، کارشناسي ارشد الهيات با گرايش فلسفه وکلام(ازمرکز تربيت مدرس دانشگاه قم)، دکتري فرهنگ و ارتباطات،گرایش دین و رسانه(از دانشگاه امام صادق(ع)؛ سال ۸۳- ۹۰)

رتبه علمي: استاد پايه بیست و یک

شغل: عضو هيات علمي آموزشی موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، قم، گروه جامعه شناسي(از سال ۱۳۷۷ تاکنون)

– اساتيد برجسته حوزوي: آيات عظام اشتهاردي، وجداني فخر، اعتمادي، پاياني، فاضل لنکراني، سبحاني تبريزي، مکارم شيرازي، جوادي آملي، حسن زاده آملی.

– اساتيد برجسته دانشگاهي: دکتر احمدي، اعواني، شريعتمداري، صديق سروستاني، صديق اورعي، معتمد نژاد، محسنيان راد، مولانا، پاکتچي، فکوهي.

تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۵۱۰۳۳۶/ تلفن محل کار: ۳۲۱۱۳۵۳۵- ۰۲۵/ فکس: ۳۲۹۳۶۰۰۴- ۰۲۵

آدرس الکترونیک: sharafoddin@gmail.com

آدرس سایت: sharafoddin.ir

عنوان وبلاگ درایتا: خرد اجتماعی

 

۱) آموزش (سوابق تدريس)

۱-۱) در مقطع کارشناسی

 • تدريس دروس عمومي(معارف اسلامي ۱و۲ و ريشه هاي انقلاب) در دانشگاههاي آزاد اراک، نراق، خوراسکان، دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تهران، از ۷۳- ۷۹ (بيش از ۱۲۰ واحد)
 • تدريس دروس مباني جامعه شناسي، فلسفه تعليم و تربيت، کلام جديد، منطق، روش تحقيق ، در دانشکده علوم القرآن، قم، وابسته به سازمان اوقاف، از سال ۷۳- ۷۷(حدود ۷۰واحد).
 • تدريس دروس انسان شناسي، غرب شناسي، درآمدي بر فلسفه اسلامي، خداشناسي، مباني معرفت ديني، فلسفه حقوق، نظام سياسي، منطق، در۱۳ دوره طرح ولايت دانشجويان بسيجي ودبيران ديني(در ایام تعطیلات تابستانی در منطقه آبعلي، سعد آباد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه کرمانشاه، دانشگاه امام حسین در تهران، از سال ۷۶ تاکنون (حدود ۸۰ واحد)
 • تدريس دروس مباني جامعه شناسي، انديشه هاي اجتماعي متفکران مسلمان، نظريه هاي جامعه شناسي(۱و ۲)، قشربندي اجتماعي، جامعه شناسي سياسي، روش تحقيق، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، انسان شناسي، اخلاق در قرآن، تغييرات اجتماعي، جامعه شناسي دين، جامعه شناسي ارتباطات جمعي؛ درموسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ره، از سال ۷۶ تا کنون، (حدود ۱۵۰ واحد).
 • تدريس مباني جامعه شناسي در دانشگاه قم، دانشگاه مفيد، جامعه الزهراء(س)، مرکز تبليغ شوراي مديريت، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، به طور متناوب از سال ۷۶ تا ۸۶(حدود ۳۰ واحد).
 • تدريس دروس جامعه شناسي تبليغ، نظريه هاي ارتباطات، انسان شناسي فرهنگي، نظريه هاي جامعه شناسي، جامعه شناسي ارتباطات، زبان تخصصي، دين و رسانه، مباني ارتباطات؛ در موسسه علوم انساني یا جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفي العالميه، قم، به طور متناوب از بهمن ۸۴ تا کنون(حدود ۳۶ واحد).
 • تدريس دروس مباني جامعه شناسي، جامعه شناسي تبليغ در مرکز تربيت مبلغان و سفيران هدايت قم، از سال ۸۲- ۸۴ (۱۰ واحد).
 • تدريس مباني جامعه شناسي در دانشگاه قم، دانشگاه مفيد، جامعه الزهراء، مرکز مبلغان و سفيران هدايت وابسته به شوراي مديريت حوزه، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، دانشگاه معارف قم، به طور متناوب از ۷۶ – ۸۸ (حدود ۴۰ واحد).
 • تدريس برخي دروس حوزوي در مدارس علمیه قم در مقطع مقدمات وسطح از سال ۶۷-۷۴.
 • تدریس درس مبانی جامعه شناسی(۱)، موسسه امام خمینی ره(ترم اول ۹۶- ۹۷)(۲واحد).
 • تدریس درس دانش خانواده و جمعیت، موسسه امام خمینی ره(ترم اول۹۶- ۹۷)(۱واحد).
 • تدریس درس مبانی جامعه شناسی(۲)، موسسه امام خمینی ره(ترم دوم ۹۶- ۹۷)(۲واحد).
 • تدریس درس نظریه های جامعه شناسی(۱)، موسسه امام خمینی ره(ترم دوم ۹۶- ۹۷)(۲واحد).
 • تدریس درس نظریه های جامعه شناسی(۲)، موسسه امام خمینی ره، (ترم اول ۹۷- ۹۸)، (۲ واحد).
 • تدریس درس نظریه های جامعه شناسی(۳)، موسسه امام خمینی ره، (ترم اول ۹۷- ۹۸)، (۲ واحد).
 • تدریس درس جامعه شناسی دین، موسسه امام خمینی ره،(ترم دوم ۹۷- ۹۸)، (۲ واحد).
 • تدریس درس مبانی جامعه شناسی، موسسه امام خمینی ره،(ترم دوم ۹۷- ۹۸)،(۲واحد).
 • تدریس دانش خانواده و جمعیت، موسسه امام خمینی ره،(ترم اول۹۸-۹۹)، (اواحد).
 • تدریس دانش خانواده و جمعیت، موسسه امام خمینی ره، (ترم اول ۹۸-۹۹)، (۱واحد).
 • تدریس دانش خانواده و جمعیت، موسسه امام خمینی ره، (ترم اول ۹۹-۱۴۰۰)،(۱واحد).
 • تدریس‎نظریه های جامعه شناسی(۱)، موسسه امام خمینی ره،(ترم دوم ۹۹-۱۴۰۰)(۲واحد).
 • تدریس مبانی جامعه شناسی، موسسه امام خمینی ره، (ترم دوم ۹۹-۱۴۰۰)(۲واحد).
 • تدریس‌نظریه های جامعه شناسی(۲)،موسسه امام خمینی‌ره،(ترم اول۱۴۰۰-۱۴۰۱)(۲واحد).
 • تدریس‌نظریه های جامعه شناسی(۳)،موسسه امام خمینی‌ره(ترم دوم ۱۴۰۰- ۱۴۰۱)(۲واحد).
 • تدریس‌نظریه های جامعه شناسی(۱)،موسسه امام خمینی ره(ترم دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱)(۲واحد).

 

 

۲-۱) در مقطع ارشد

 • تدریس دروس جامعه شناسی دین، اندیشه های اجتماعی قرآن کریم، فلسفه علوم اجتماعی، خدمات اجتماعي در اسلام، سنت های اجتماعی در قرآن، جامعه شناسی ارزش ها؛ در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، از سال ۸۲ تا کنون(حدود ۴۰ واحد).
 • تدريس دروس نظريه هاي ارتباطات جمعي، مطالعات و نظریه های انتقادي، جامعه شناسي تبليغات، جامعه شناسی سینما؛ در دانشکده صدا و سیما، قم وابسته به دانشگاه صدا و سیما، از سال ۸۶تا کنون به صورت متناوب،(حدود ۳۰ واحد).
 • تدریس درس اخلاق رسانه، درجامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفی، (ترم اول ۹۴- ۹۵)، (۲ واحد).
 • تدریس درس مبانی جامعه شناسی، در دانشگاه معارف اسلامی(ترم اول ۸۷- ۸۸)(۲ واحد).
 • تدریس دروس مخاطب شناسی، دردانشگاه باقرالعلوم(ع)، از سال ۸۹- ۹۲(۶ واحد).
 • تدریس درس جامعه شناسی سینما، دردانشکده صدا و سیما(ترم اول۹۶- ۹۷)، (۲ واحد).
 • تدریس درس جامعه شناسی سینما،در دانشکده صداو سیما(ترم دوم ۹۶- ۹۷)، (۲واحد).
 • تدریس درس جامعه شناسی فرهنگ، در دانشگاه معارف(ترم اول، ۹۷-۹۸)،(۲واحد).
 • تدریس درس جامعه شناسی فرهنگ، در دانشگاه معارف(ترم دوم، ۹۷-۹۸)،(۲واحد).
 • تدریس درس جامعه شناسی فرهنگ، دردانشگاه معارف(ترم اول، ۹۹-۱۴۰۰)،(۲واحد).
 • تدریس درس توسعه فرهنگی، دردانشگاه معارف(ترم دوم، ۹۹-۱۴۰۰)، (۲واحد).
 • تدریس درس جامعه شناسی فرهنگ، در دانشگاه معارف(ترم اول۱۴۰۰-۱۴۰۱)(۲واحد).
 • تدریس درس نظریه های فرهنگ، در دانشگاه معارف(ترم دوم۱۴۰۰- ۱۴۰۱)(۴واحد).

 

۳-۱) در مقطع دکتری

 • تدریس دروس جامعه شناسی هنر(ترم اول ۹۰- ۹۱)، جامعه شناسی دین(ترم اول ۹۵- ۹۶)، نظریه های ارتباطات و اقناع(ترم دوم ۹۵- ۹۶) درموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره (۶ واحد).
 • تدریس درس انسان شناسی اجتماعی در قرآن (ترم اول ۹۰- ۹۱)، (ترم اول و دوم، ۹۳- ۹۴)، (ترم دوم ۹۴- ۹۵)و(ترم اول ۹۵- ۹۶) در جامعه العلوم و مدرسه امام خمینی ره وابسته به جامعه المصطفی العالمیه(۱۰ واحد).
 • تدریس دروس نظریه های ارتباطات(ترم اول ۹۰- ۹۱)، جامعه شناسی دین(ترم دوم ۹۱- ۹۲)، نظریه های فرهنگ (ترم دوم ۹۲- ۹۳) دردانشگاه باقرالعلوم(ع)(۶ واحد).
 • تدریس درس ارتباطات میان فرهنگی(ترم اول ۹۴- ۹۵) در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(۲واحد).
 • تدریس درس نظریه های ارتباطات و اقناع(ترم دوم ۹۵- ۹۶) درپردیس فارابی، وابسته به دانشگاه تهران (۲ واحد).
 • تدریس درس نظریه های جامعه شناسی(ترم اول ۹۶-۹۷)در مجمتع آموزش عالی امام خمینی ره وابسته به جامعه المصطفی العالمیه(۲ واحد).
 • تدریس درس نظریه های جامعه شناسی(ترم اول ۹۶- ۹۷) در جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفی العالمیه(۲ واحد).
 • تدریس درس نظریه های جامعه شناسی(ترم دوم ۹۶-۹۷)در مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره، وابسته به جامعه المصطفی العالمیه(۲واحد).
 • تدریس درس جامعه شناسی دین(ترم دوم ۹۶- ۹۷)در دانشگاه باقرالعلوم(ع)(۲تا ۲ واحدی= ۴ واحد).
 • تدریس درس انسان شناسی اجتماعی در قرآن(ترم اول ۹۷- ۹۸) در مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره، وابسته به جامعه المصطفی العالمیه(۲واحد).
 • تدریس درس نظریه های جامعه شناسی پیشرفته(۱)،(ترم دوم ۹۸-۹۹)درموسسه امام خمینی ره،(۲واحد).
 • تدریس درس نظریه های جامعه شناسی پیشرفته (۲)، (ترم اول ۹۹- ۱۴۰۰) در موسسه امام خمینی ره، (۲واحد).
 • تدریس درس نظریه های ارتباطات سازمانی(ترم دوم ۱۴۰۰- ۱۴۰۱)درموسسه امام خمینی ره(۲ واحد).

۲ ) پژوهش

۱-۲) کتاب ها

 • تحليلي اجتماعي از صله رحم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ اول ۱۳۷۹، چاپ دوم ۱۳۸۶.
 • تبيين جامعه شناختي مهريه، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، چاپ اول ۱۳۸۰، چاپ دوم ۱۳۹۱.
 • اسلام و جامعه شناسي خانواده، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،۱۳۸۳، و چاپ دوم، ۱۳۸۵(با همکاری حسین بستان ومحمد عزیز بختیاری)
 • مباني مردم شناسي دين، برايان موريس، زلال کوثر، قم، ۱۳۸۳ (باهمکاری محمد فولادي)
 • پايان نامه نويسي، جمعي از نويسندگان، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، قم، ۱۳۸۳، (مقاله ۵و۷)
 • علوم اجتماعی(درمقطع سوم دبیرستان)، وزارت آموزش و پرورش، تهران( به اتفاق جمعی از نویسندگان)، تابستان ۱۳۸۸.
 • مفاهیم و دیدگاه های نظری در حوزه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، قم، اردیبهشت ۱۳۹۲.
 • مفاهیم و دیدگاههای نظری در موضوع فرهنگ و اقتصاد، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، قم، فروردین ۱۳۹۳.
 • سرگرمی رسانه ای: رویکردی اسلامی – ارتباطی به سرگرمی در سیمای ملی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم، ۱۳۹۴.
 • شاخص های سبک زندگی اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم، بهار۱۳۹۴(باتفاق جمعی از نویسندگان)
 • الگوی مطلوب فراغت و تفریح ازدیدگاه اسلام، موسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین، قم، زمستان ۱۳۹۵.
 • مهمانی و میزبانی درسبک زندگی اسلامی، موسسه فرهنگی و هنری دین و معنویت آل یاسین، قم، زمستان ۱۳۹۵(مشترک با آقای نصرالله نظری).
 • ارزشهای اجتماعی ازمنظرقرآن کریم،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، بهار ۱۳۹۶وبهار۱۳۹۷.
 • مخاطب شناسی درارتباطات تبلیغی، پژوهشکده باقرالعلوم(ع)وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۹۹.
 • در آمدی بر اسلامی سازی جامعه شناسی، با همکاری چهار نفر از دوستان، در دست انتشار.
 • نسبت های مختلف میان دین و فرهنگ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در دست انتشار.
 • ارتباطات اجتماعی در صحیفه سجادیه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در دست انتشار.

۲-۲) مقالات (تاليف و ترجمه بيش از ۱۲۰ مقاله در حوزه علوم اجتماعي، منتشرشده در مجله معرفت، فصلنامه علوم سياسي، کتاب زنان، شيعه شناسي، آينه پژوهش و…از آن جمله:

۱-۲-۲: (علمی تخصصی و علمی ترویجی)

 • پويش مهاجرت در جهان سوم، معرفت، شماره ۲.
 • فرايند ارزيابي پايگاه اجتماعي، معرفت، شماره ۲۱.
 • نگرش، معرفت، شماره ۲۵.
 • جامعه شناسي دين از ديدگاه وبر، برايان موريس، ترجمه، معرفت، شماره ۳۴.
 • تعريف دين، دين و اجتماع، بتي شارف، ترجمه، معرفت، شماره ۴۷و ۴۸.
 • نقدکتاب«مباني جامعه شناسي» نامه علوم انساني، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۹.
 • کارکرد اجتماعي موجود دين، چارلز ديويس، ترجمه، معرفت، شماره ۵۶.
 • هويت ديني جديد ما، چارلز ديديس، ترجمه، معرفت، شماره ۷۲.
 • آسيب هاي اخلاقي، ماهنامه ديدارآشنا، ۱۳۷۷.(سه شماره )
 • موانع رشد جامعه شناسي در ايران، خبرنامه پژوهشي، ۱۳۷۸.
 • توسعه جامعه شناسي دين به عنوان يک رشته، بارباراهارگروو، ترجمه، معرفت، شماره ۸۰.
 • فريب در ازدواج از نگاه روان شناسي اجتماعي، فصلنامه کتاب زنان، شماره ۲۵، ۱۳۸۳.
 • درباره تلخيص، فصلنامه پژوهش، پيش شماره اول، پاييز ۱۳۸۳.
 • جامعه شناسي تاريخي، آناگرين و کات تروپ، ترجمه، معرفت، شماره ۹۱، ۱۳۸۴.
 • چگونگي گذران اوقات فراغت، هفته نامه پرتو سخن، ۱۵ تيرماه ۱۳۷۹.
 • مطالعه ميداني، فصلنامه پژوهش، پيش شماره دوم، پاييز و زمستان ۱۳۸۴.
 • قدرت نرم ايران و امريکا در منطقه، فصلنامه علوم سياسي، شماره ۳۱، پاييز ۱۳۸۴.
 • کارکرد معناسازي دين از ديد گليفورد گيرتز، معرفت، شماره ۹۹.
 • تحليل پديدارشناسي تعزيه، فصلنامه شيعه شناسي، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۵.
 • مميزي کتاب، سياست گذاري فرهنگي جمهوري اسلامي، آينه پژوهش، شماره ۱۰۳، فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۴.
 • ديپلماسي فرهنگي امريکا وفرانسه در توسعه زبان انگليسي و فرانسه، فصلنامه علوم سياسي، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۵.
 • ريشه يابي جامعه شناختي بي حجابي، فقه، شماره ۵۱- ۵۲، بهار و تابستان ۱۳۸۶.
 • تحليل ارتباطي نقش رسانه ها در جنگ خليج فارس، ايموري. اي. گريفين، معرفت، شماره ۱۱۶، مرداد ، ۱۳۸۶.
 • جهاني شدن، يکسان سازي يا تنوع فرهنگي و سياست هاي ملي، معرفت، شماره ۱۲۳، اسفند ۱۳۸۶.
 • مکتب مطالعات فرهنگي، معرفت، شماره ۱۲۶، خرداد ۱۳۸۷.
 • تحليلي ارتباطي از جايگاه کعبه معظمه، معرفت، شماره ۱۲۷، تير ۱۳۸۷.
 • جامعه پذيري سياسي و تربيت سياسي، فصلنامه راه تربيت، سال دوم، شماره پنجم، تابستان، ۱۳۸۷.
 • دين و رسانه، معرفت، شماره ۱۳۱، آبان ۱۳۸۷.
 • ارتباطات میان فرهنگی در یک نگاه، معرفت ۱۳۹، تیر ۱۳۸۸.
 • نقش رسانه های جمعی در گسترش امر به معروف و نهی از منکر، دو فصلنامه الهیات اجتماعی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۸۸.
 • استعمار و استقلال کشورهای اسلامی، معرفت ۱۵۰، خردادماه ۱۳۸۹.
 • روش شناسی ابن خلدون، دو فصلنامه علمی– تخصصی پژوهش، شماره اول، سال اول، بهار و تابستان ۱۳۸۸.
 • مشکلات تبیین علمی در جامعه شناسی، دو فصلنامه علمی– تخصصی پژوهش، شماره دوم، سال اول، پاییز و زمستان ۱۳۸۸.
 • روحانیت به مثابه یک منبع پیام برای مخاطبان جوان، ارائه شده به همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان، چاپ شده در جلد یک مجموع مقالات همایش، مهرماه ۱۳۸۸.
 • اخلاق جهانی به مثابه بنیانی برای جامعه جهانی، ترجمه هانس کونگ، معرفت اخلاقی، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۹.
 • دین و سرگرمی رسانه ای، فصلنامه علمی تخصصی دین و رسانه، (شماره یک)، پیاپی ۹۶، زمستان ۱۳۸۹.
 • اهداف اطلاع رسانی رسانه ای از دیدگاه قرآن کریم، فصلنامه علمی تخصصی بازتاب اندیشه، شماره ۲، پیاپی ۱۱۷، تابستان ۱۳۹۰.
 • رسانه دینی وچیستی آن(رویکردی توصیفی- هنجاری)، فصلنامه دین و رسانه، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۰.
 • تحلیل محتوای سریال مذهبی«روز حسرت»، فصلنامه دین و رسانه، شماره پنجم، زمستان ۱۳۹۰.
 • نقش رسانه های جمعی در انتقال ارزش های اجتماعی (با تاکید بر رسانه ملی)، ماهنامه علمی ترویجی معرفت، شماره ۱۷۹، آبان ۱۳۹۱.
 • چالش های اخلاقی رسانه، سخنرانی ویرایش شده در همایش، ویژه نامه همایش بین المللی اخلاق و ادیان، شماره ۳، اسفندماه ۱۳۹۱(ص ۲- ۳۸).
 • روشنفکر اصیل انقلاب اسلامی و رسالت او، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۴و۵، زمستان ۹۱و بهار ۹۲ (ص ۵۶-۶۳).
 • رسانه ملی و سبک زندگی، مصاحبه مکتوب با ماهنامه علمی ترویجی معرفت، شماره ۱۸۶، خرداد ۱۳۹۲.
 • سیاست های جمعیتی و نقش رسانه، مصاحبه چاپ شده در ضمیمه نشریه معرفت، آبان ۱۳۹۲(ص ۱۳۱- ۱۴۷)
 • اقتراح گفتمان ساز در زمینه افزایش جمعیت، مصاحبه با فصلنامه تخصصی رسانه و خانواده، شماره هشتم و نهم، پاییز و زمستان۱۳۹۲(ص۱۱-۳۰).
 • فقه اجتماعی، مصاحبه(چاپ شده در مجموع مصاحبه های فقه اجتماعی، به کوشش محمد باقر ربانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۳(ص ۱۰۱- ۱۴۱).
 • فرصت ها و چالش های رسانه های سایبری در پیام رسانی دینی،( با همکاری مجید مبینی)، نشریه علمی ترویجی معرفت شماره ۱۹۸، خرداد۱۳۹۳.
 • نقش رسانه ها در تحکیم خانواده ایرانی، دو فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ و تربیت، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۳ (با همکاری رفیع الدین اسماعیلی).
 • نسبت میان اخلاق و آداب؛باتاکید براخلاق وآداب اسلامی،معرفت اخلاقی(دو فصلنامه علمی ترویجی)، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۹۳(با دو شماره تاخیر بهار و تابستان۹۴).
 • جایگاه کانونی مولفه معنویت درالگوی پیشرفت اسلامی، پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی، دو فصلنامه تخصصی، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۴(با همکاری محمد رضا زالی).
 • نظریه استفاده ورضامندی، رویکردی تحلیلی – انتقادی، معرفت ترویجی، شماره ۲۱۲، مرداد ۱۳۹۴(با همکاری حسین رئیسی وانانی).
 • مصرف گرایی درسبک زندگی مدرن و دینی، پژوهش نامه سبک زندگی(دو فصلنامه علمی–تخصصی)، سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
 • نقش عوامل معنوی در رویش و بالندگی تمدن، فصلنامه علمی ترویجی پژوهش های مهدوی، شماره ۱۴،‌ پاییز ۱۳۹۴.
 • جایگاه دین در گفتمان طالبانیسم، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه، شماره دوم، بهار۱۳۹۴(باهمکاری علی رضا حسنی).
 • رسانه ونقش آن درجامعه پذیری وفرهنگ سازی کودکان ونوجوانان، فصلنامه کودک، نوجوان و رسانه، شماره ۱۱(شماره پیاپی ۶۴)، بهار ۱۳۹۵.
 • ریشه های تاریخی و علل اسلام هراسی معاصر، ماهنامه معرفت، شماره ۲۳۰، بهمن ۱۳۹۵(ص ۱۰۳-۱۱۷)(با همکاری عیسی زاده و اخوان علوی).
 • نقدوبررسی مفهوم سبک زندگی دراندیشه بوردیو، ماهنامه معرفت، شماره ۲۳۱،اسفند۱۳۹۵(باهمکاری حبیب الله نجفی).
 • سیاست هاوشگردهای تبلیغی وهابیت درجهان،ماهنامه معرفت، شماره ۲۳۱، اسفندماه ۱۳۹۵(با همکاری رسول خضرلو).
 • اسلام هراسی دررسانه های مکتوب غربی،‌ ماهنامه علمی ترویجی معرفت، شماره ۲۳۸، مهر۱۳۹۶(ص ۱۱-۲۱)(با همکاری عباس عیسی زاده).
 • تحقیق میدانی(چیستی و چرایی)، دو فصلنامه عیارپژوهش درعلوم انسانی، شماره ۱۷، بهارو تابستان ۱۳۹۷(ص ۶۴-۹۵).
 • مسائل جمعیتی تجرد زنان و دختران در ایران: علل و آثار، ماهنامه معرفت، شماره ۲۸۰، فروردین ۱۴۰۰، (ص ۳۵-۴۸).
 • عقلانیت به مثابه منطق و مبنای بنیادین گفت و گوی اسلام با ادیان، دو فصل نامه علمی تخصصی پرتو خرد، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰، (ص ۵-۴۰)(با همکاری محمد حنیف طاهری).

 

۲-۲-۲: مقالات علمی پژوهشی

 • مروری بر ویژگی های فرضیه و نقش آن در مطالعات تجربی، فصلنامه معرفت فلسفی، شماره ۲۶، سال هفتم، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۸.
 • اخلاق جهانی، ضرورت جامعه جهانی، پژوهش نامه اخلاق، سال یکم، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۷.
 • دین و نهادهای اجتماعی، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۹.
 • الگوی مطلوب سرگرمی دریک رسانه دینی(با تاکید بر رسانه ملی)، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۸، پاییز ۱۳۹۰.
 • جهانی شدن و فناوری های ارتباطی در ایران پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۹۱(با همکاری محمدحسین ظریفیان).
 • تکاپوی نظری برای کشف مواضع هنجاری اسلام در باره سرگرمی، فصل نامه معرفت فلسفی، شماره ۳۶، تابستان۱۳۹۱( با همکاری ناصر باهنر).
 • روابط عمومی اسلامی، جامعه و اخلاق حرفه ای، ارائه شده به دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی، ۱۸و ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۱ مصادف با ۸و ۹ دسامبر ۲۰۱۲ در تهران (مقاله برگزیده و مشمول جایزه)
 • الگوی شخصیتی مرد درفرهنگ اسلامی- ایرانی وانعکاس آن در سینما، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۰(با همکاری رفیع الدین اسماعیلی).
 • رسانه و نقش آن در تغییر الگوی زیستی خانواده، در مجموعه مقالات همایش ملی اندیشه راهبردی زن و خانواده، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، بهمن ماه ۱۳۹۱.
 • نابرابری اجتماعی از دیدگاه قران کریم با تاکید بر تفسیر المیزان، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۹۱(با همکاری صادق گلستانی).
 • طلاق، علل اجتماعی و آثار آن، دانشنامه فرهنگ فاطمی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، جلد ششم، بهار ۱۳۹۳.
 • نسبت میان اخلاق و آداب(با تاکید بر اخلاق و آداب اسلامی)، ارائه شده در چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی، دانشگاه زنجان، (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳)، نشر یافته در مجموع مقالات همایش.
 • سینمای ایران و ارزیابی ابعاد شخصیت مرد در آن براساس متون اسلامی، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۲(با همکاری رفیع الدین اسماعیلی).
 • اشاعه نوآوری ازدیدگاه قرآن؛ رویکردی نو در بررسی تبلیغ دین، دو فصلنامه دین و ارتباطات، شماره پیاپی ۴۳، بهار و تابستان ۱۳۹۲(با همکاری اسماعیل صابر کیوج).
 • هالیوودو توطئه اسلام هراسی با شگرد نفوذ در ناخودآگاه، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۱۶، پاییز۱۳۹۲ (با همکاری سید مهدی گنجیانی).
 • روش شناسی نظریه اجتماعی امیل دورکیم، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۱۷، زمستان۱۳۹۲(با همکاری محمد داود مدقق).
 • علامه طباطبایی و بنیادهای هستی شناختی فرهنگ، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۱۸، بهار ۱۳۹۳.
 • رابطه عاملیت و ساختارازدیدگاه علامه طباطبایی، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۱۹، تابستان ۱۳۹۳ (با همکاری نصرالله نظری).
 • ارتباط عفیفانه در شبکه های اجتماعی سایبری، فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۹۳.
 • نقش فرهنگ و ساختارهای فرهنگی در تحولات جمعیتی، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۲۱، زمستان ۱۳۹۳(با همکاری اسماعیل چراغی).
 • سبک اهل بیت(ع)درتفریحات و اوقات فراغت، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، شماره ۱۶، بهارو تابستان ۱۳۹۴.
 • جایگاه صله رحم در سبک زندگی دینی، پژوهش نامه اخلاق، شماره ۲۷، بهار ۱۳۹۴.
 • سرگرمی و لهو در قرآن کریم، فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۴۸، زمستان ۱۳۹۳(با یک سال تاخیر در نشر)
 • مبانی انسان شناختی سبک زندگی طیبه ازدیدگاه قرآن، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، دو فصلنامه، شماره ۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴(با همکاری اخلاقی، عزیزی کیا و صفورایی).
 • فراغت و تفریح در اندیشه متفکران مسلمان، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۲۶، بهار ۱۳۹۵.
 • زمینه های روابط فرازناشویی در ایران؛ مطالعه موردی شهرتهران، فصلنامه معرفت فرهنگی و اجتماعی، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۹۵(با همکاری عبدالهادی صالحی زاده).
 • عوامل ساختاری بی تقوایی در شبکه های اجتماعی سایبری، دو فصلنامه دین و ارتباطات، شماره ۴۹، بهارو تابستان ۱۳۹۵(ص ۱۰۹- ۱۳۶) (با همکاری محمد جواد نوروزی اقبالی).
 • راهکارهای نهادینه شدن تقوا در رفتار کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی اینترنتی، دو فصلنامه دین و سیاست فرهنگی، شماره ۶، بهارو تابستان ۱۳۹۵(ص ۱۱۱- ۱۳۵)(با همکاری محمد جواد نوروزی اقبالی).
 • تطورات اصل عینیت گرایی وبی طرفی دراخلاق حرفه ای رسانه ها، دوفصلنامه دین و سیاست فرهنگی، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵(ص ۹۵- ۱۳۰)(باهمکاری احمد کوهی).
 • کارکردهای مهمانی در سبک زندگی اسلامی، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه سبک زندگی، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۵(با همکاری نصرالله نظری).
 • نظریه برخوردتمدنها:چارچوب مفهومی درک اسلام هراسی، دو فصلنامه غرب شناسی بنبادی،‌ شماره ۲، پاییز و زمستان، ۱۳۹۵(ص ۳۷-۶۲) (با همکاری عباس عیسی زاده).
 • سبک زندگی با رویکرد معنوی، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه سبک زندگی، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶(ص ۷۳- ۹۷).
 • زمینه ها و نقاط عطف اسلام هراسی رسانه ای، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۳۰، بهار ۱۳۹۶(ص ۵-۳۰)(با همکاری عباس عیسی زاده و سید حسین اخوان علوی).
 • بررسی دیدگاههای منتقدین وجوداسلام هراسی رسانه ای، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، شماره۱۷، پاییز و زمستان، ۱۳۹۶(۸۶-۱۱۴)(با همکاری عباس عیسی زاده).
 • اسلام هراسی دررسانه های تصویری غرب، فصلنامه ‌مطالعات رسانه ای، شماره ۴۰، بهار۱۳۹۷(ص ۵۱-۶۷)(با همکاری عباس عیسی زاده).
 • مفهوم کاوی اوقات فراغت بارویکرد اخلاق اسلامی، پژوهش نامه اخلاق، شماره ۳۵، بهار۱۳۹۶(ص ۷۹- ۱۰۲)(باهمکاری نقی سنایی).
 • مبانی هستی شناختی سبک زندگی طیبه از دیدگاه قرآن کریم، دو فصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، شماره ۸، بهار و تابستان ۱۳۹۶(ص ۱۰۷- ۱۲۸)(با همکاری اخلاقی، صفورایی و عزیزی کیا).
 • لایه ها وسطوح معنایی فیلم و سنجش تاثیرات اخلاقی آن برتماشاگر، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه اخلاق، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۹۶(ص ۱۲۱- ۱۴۲)(باهمکاری محمد اسلامی).
 • جریان شناسی سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۳۱، تابستان ۱۳۹۶(ص ۵-۳۴)(با همکاری کرم اللهی و اسماعیلی)
 • علم اجتماعی بومی(چیستی و چرایی)، دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، شماره ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۶(ص ۴۱- ۷۰).
 • واکاوی نقش رسانه های غربی در اسلام هراسی معاصر، دو فصلنامه رسانه و فرهنگ، شماره ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۶(ص۲۲۵- ۲۵۱)(باهمکاری عباس عیسی زاده).
 • رفتارشناسی مخاطب دینداردرمواجهه با ابعاد موسیقایی برخی برنامه های سیمای ملی، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۹۶(ص۵- ۲۴)(با همکاری خدیجه خدابنده).
 • نظریه معنا، مطالعه تطبیقی پرس وعلامه طباطبایی ره، دوفصلنامه اسلام وعلوم اجتماعی، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۶(ص ۲۹-۵۱)(با همکاری نیکوییان، پارسانیا، پرکان)
 • راهبردهای فهم پدیده اسلام هراسی برپایه شرق شناسی، فصلنامه راهبرد، شماره ۸۷، تابستان ۱۳۹۷، ص ۱۱۵- ۱۴۰(باهمکاری عباس عیسی زاده و سید حسین اخوان علوی).
 • تاملی برموضوع تجردزنان در ایران، فصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی، تابستان ۱۳۹۷(ص ۲۱-۴۴)(ارائه شده در همایش رویکرد اسلامی به آسیب های اجتماعی).
 • اندیشه اجتماعی درمعارف اهل بیت(ع)،ارائه شده به کنگره بین المللی نقش شیعه درپیدایش و گسترش علوم اسلامی، دارای مجوز علمی پژوهشی(ISC)، قم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷.
 • تحلیل انتقادی روایت پیامبران درتلویزیون ازمنظرالگوی مفهومی اسوه پردازی دینی، فصلنامه مطالعات فرهنگ وارتباطات،شماره ۴۳،پاییز۱۳۹۷(ص۱۸۱- ۲۰۰)(باهمکاری نعمت الله کرم اللهی و علی وحیدی فردوسی).
 • رویکردی اخلاقی به سرگرمی دررسانه ملی، ارائه شده دراولین همایش اخلاق ورسانه، بارتبه علمی پژوهشی در آذرماه ۱۳۹۷ (چاپ شده در جلد یک مجموعه سه جلدی مقالات همایش، ۱۳۹۸، ص ۴۹۱-۵۲۸).
 • اسلام هراسی درغرب:واقعیت یاتوهم،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۵۳، تابستان ۱۳۹۷(ص۱۴۹-۱۷۰)(باهمکاری عباس عیسی زاده و سیدحسین اخوان علوی)
 • نقدوبررسی الگوهای حل بحران هویت وتطبیق آن برافغانستان معاصر، معرفت سیاسی، شماره۱۹، بهارو تابستان ۱۳۹۷(ص۸۹-۱۱۲ ) (با همکاری محمدجواد محسنی).
 • بررسی انتقادی مبانی انسان شناختی نظریه ماتریالیسم تاریخی، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۳۷، زمستان ۱۳۹۷(ص ۵۳- ۷۳)(با همکاری ظاهر یوسفی).
 • جذابیت پیام درقرآن کریم،فصلنامه پژوهشنامه معارف قرآنی، شماره ۳۵، زمستان ۱۳۹۷(ص ۳۵- ۶۶)(باهمکاری اسماعیل صابرکیوج).
 • تبیین سلطه ورهایی درحکمت اسلامی باتاکید براندیشه آیت الله جوادی، دو فصلنامه حکمت اسراء، شماره ۳۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۸(ص ۳۵-۶۷)(با همکاری محمد داودد مدقق).
 • اشتغال زن وبازنمایی آن درسینمای پس ازانقلاب؛ بررسی موردی فیلم همسر، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۴۰، پاییز ۱۳۹۸(ص۷-۲۶)(با همکاری حکیمه مهدیان)
 • سیاستگذاری رسانه ای درسیاستگذاری عمومی بااستفاده ازتکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، شماره ۱۰۰،زمستان ۱۳۹۸(ص ۹-۲۶).(باهمکاری علی حیدری و مهدی هاشمی)
 • مدیریت تعارض های اجتماعی ازنظرگاه اسلام باتاکید برروابط اجتماعی،دو فصلنامه اسلام وعلوم اجتماعی، شماره ۲۲، پاییزوزمستان ۱۳۹۸(ص ۴۷-۶۹).(با همکاری مهدی شاه محمدی بنی و محمد هادی مفتح)
 • شناسایی عوامل تاثیرگذاربرندشدن رسانه خبری، فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات ورسانه، شماره ۶، زمستان ۱۳۹۸(ص ۱۱-۳۰)(با همکاری افقهی، حمیدی زاده، میرزمانی).
 • بررسی تحلیل ابعاد مختلف ازدواج سفیددر ایران(مولفه ای ازسبک زندگی غربی)، دو فصلنامه پژوهش نامه سبک زندگی، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸(ص ۱۰۵-۱۲۴)(با همکاری جلال عراقی).
 • الزامات رسانه ای تصویرسازی از منجی آخر الزمان: نفی بدیل سازی های باطل و شیطانی مدعیان، پژوهش نامه امامیه(دو فصلنامه)، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹(ص ۶۴-۹۵)(با همکاری احمد سیاح، زارعی متین، محمدحسین هاشمیان).
 • طراحی الگوی تصویرپردازی مبتنی برآیات و روایات از مهدویت،فصلنامه مطالعات رسانه ای، شماره ۴۹، تابستان ۱۳۹۹،(ص ۱۱۵-۱۳۱) (با همکاری احمد سیاح، حسن زارعی متین، محمدحسین هاشمیان).
 • نسبت میان دین و فرهنگ در تلقی های جامعه شناختی، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، شماره ۲۹، تابستان۱۳۹۹(ص ۱۵۴-۱۹۴).
 • اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی ازدیدگاه اسلام، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، ویژه نامه مقالات همایش رسانه ملی وتبلیغات بازرگانی، آذرماه ۱۳۹۹(ص ۵۹-۱۰۱).
 • ایدئالیسم و نقش آن درتکوین نظریه تکامل اجتماعی ماکس وبر، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۴۴، پاییز۱۳۹۹(ص۱۰۳-۱۲۰)(با همکاری حسین اسدی)
 • الگوی تدوین خط مشی عمومی در حوزه رسانه در جامعه چند فرهنگی افغانستان، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۴۴، پاییز ۱۳۹۹(ص۴۷-۶۸) (با همکاری جعفری، محسنی و اکبری).
 • تحلیل مفهوم مسئولیت اجتماعی با رویکرد اسلامی(با تاکید بردیدگاههای آیت الله مصباح یزدی)، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۴۵، زمستان ۱۳۹۹(ص ۲۱-۳۸)(باهمکاری ایمان ابراهیمی، سیدعلی حسینی زاده).
 • رویکردی تحلیلی به اسطوره شناسی رولان بارت، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۴۷، تابستان ۱۴۰۰(ص ۷-۲۶)(باهمکاری غلام رضاشفق).
 • بنیادهای هستی شناختی فرهنگ، فصلنامه قبسات، شماره ۱۰۱، پاییز ۱۴۰۰(ص ۱۰۷- ۱۳۶).
 • جذب و حفظ مخاطب برای رسانه خبری در ایران با استفاده از نظریه سبک زندگی، دو فصلنامه پژوهش نامه سبک زندگی، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۴۰۰(ص ۵۹-۸۲)(باهمکاری افقهی، میرزمانی و حمیدی زاده).
 • بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه استاد مصباح یزدی، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۴۹، زمستان ۱۴۰۰(ص۵۷-۷۶).
 • رویکردی الهیاتی به نسبت دین و فرهنگ،‌ فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، شماره۳۵، زمستان ۱۴۰۰(ص ۹-۴۴).

۳-۲-۲)مجموعه مقالات همایش ها

– سبک زندگی اهل البیت (ع) درتفریحات و اوقات فراغت، در مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل البیت، وابسته به مجمع جهانی اهل البیت(ع)، ج۱، بهمن ۹۳،(ص ۲۳۲- ۲۶۳).

– جایگاه صله رحم در سبک زندگی اهل البیت(ع)، آدرس فوق، ج۲، بهمن ۹۳،(ص ۷۲-۹۸ ).

– واکاوی راه پیمایی وگردهمایی اربعین،درمدنیت، عقلانیت و معنویت در بستراربعین به کوشش مسعود معینی پور، ۱۳۹۴(ص۹۷- ۱۰۵).

– فقه وملزومات هنجاری سبک زندگی، ویرایش متن دو جلسه سخنرانی درنشست های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) (۲/۱۱/۹۲)، چاپ شده در مجموعه نشست های علمی این مرکز، شماره ۵، ۱۳۹۶(ص ۵۳-۹۲).

– اخلاق فراغت، درکتاب دانشنامه اخلاق کاربردی، احمد حسین شریفی و همکاران، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ج۳، ۱۳۹۶(ص۸۲- ۱۳۱).

– کروناوتعلیق مناسک دینی،درکتاب «دین،رسانه و کرونا» به اهتمام حسن بشیر، قم، اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه، ۱۳۹۹(ص ۲۱-۳۸).

– تاملی در ابعاد انحراف و کجروی اجتماعی، فصلنامه علوم انسانی اسلامی(صدرا)، شماره ۳۳، تابستان ۱۳۹۹(ص۱۲۱- ۱۲۶).

– بازخوانی منازعه اصالت و اعتباریت جامعه، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۳۷، تابستان ۱۴۰۰، (ص ۲۲۴- ۲۳۳).

– تاثیر کرونا بر ارتباطات اجتماعی، ارائه شده به دومین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی(دارای  گواهی پذیرش نهایی)، ۲۰/۱۰/۱۴۰۰.

 

 

۴-۲-۲) تهیه و تدوین جزوات درسی: مبانی جامعه شناسی، جامعه شناسی دین، آسیب شناسی اجتماعی، قشربندی اجتماعی، دین و رسانه، تغییرات اجتماعی و…

 

 

۵-۲-۲)مصاحبه واقتراح

 • مناسبات جامعه شناسي و حديث، مصاحبه، موسسه علمي – فرهنگي دارالحديث، ۱۳۸۴.
 • تربيت سياسي: چيستي،آسيب ها و راهکارها ، فصلنامه راه تربيت، سال دوم، شماره پنجم، تابستان، ۱۳۸۷.
 • مصاحبه با فصلنامه طرح نو در باره «روند تحولات رسانه هاي جمعي »، بهار و تابستان ۱۳۸۷.
 • ماموریت ناخوانده و کم کاری محسوس، (کاستی ها و بایدهای تعامل حوزه علمیه با رسانه ملی) مصاحبه مکتوب با دو ماهنامه علمی فرهنگی خط، شماره پنج، فروردین و اردیبهشت ۹۱.
 • نقش رسانه ملی در تقویت هویت ملی و دینی، مصاحبه مکتوب با گاهنامه تخصصی مطالعات اجتماعی و رسانه، سال اول، شماره اول، بهار۱۳۹۱.
 • مصاحبه با مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیمای قم در باره «علل روان شناختی و جامعه شناختی بی حجاب و بدحجابی»، ۱۵/۳/۹۱(دو جلسه ضبط شده در سی دی سیمای عفاف).
 • کارآمدی دین در مدیریت جامعه، مصاحبه با خردنامه همشهری، شماره ۱۰۴، پاییز ۱۳۹۱.
 • رویکردی جامعه شناختی به سلامت جنسی، بازتاب اندیشه( فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی رسانه) شماره ۶، پیاپی ۱۲۱، پاییز ۱۳۹۳(ص۱۵- ۴۲).
 • علامه طباطبایی و رویکرد جامعه شناختی به دین، مصاحبه مکتوب، ویژه نامه همایش بین المللی علامه طباطبایی در المیزان، آبان ماه ۱۳۹۳.
 • تحلیلی جامعه شناختی از امر به معروف و نهی از منکر،گفت و گو درجمع محققان، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، فصلنامه تخصصی دین و قانون، شماره ۲، زمستان ۹۲(ص ۱۹۳- ۲۳۹)
 • حجاب و عفاف ووظیفه رسانه ملی، مصاحبه چاپ شده درکتاب «رسانه ملی، و نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب»، اباذرافشار، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۹۳.
 • مصاحبه با نشریه علمی ترویجی معرفت ویژه نامه جمعیت، شماره ۱۸۲، شهریور ۹۲.
 • مصاحبه با خبرگزاری فارس، در باره کار و شغل(۱/۱۰/ ۹۲)
 • مصاحبه با نشریه بازتاب اندیشه شماره ۶، پاییز ۱۳۹۳ تحت عنوان رویکردی جامعه شناختی به سلامت جنسی(ص ۱۵- ۴۲).
 • مصاحبه مکتوب با فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۴ تحت عنوان « درآمدی بر علم اجتماعی دینی»(ص ۱۴۸- ۱۵۲).
 • مصاحبه مکتوب باگاهنامه تخصصی مطالعات اجتماعی و رسانه، شماره ۵، بهار ۱۳۹۴تحت عنوان« بایسته های فرهنگ سازی» (ص۵۰- ۶۸).
 • مصاحبه مکتوب با فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۹۵،تحت عنوان «عاملیت و ساختار در نظریه اعتباریات»(ص ۱۸۲- ۱۸۸).
 • مصاحبه مکتوب با ماهنامه رسائل، شماره ۳، بهمن ۱۳۹۵،تحت عنوان«لباس روحانیت، جایگاه و کارکردهای آن» (ص ۱۳۳- ۱۴۲).
 • مصاحبه مکتوب باروزنامه قدس،روزنامه صبح ایران، تحت عنوان«کرونا و مناسک مذهبی» انتشار یافته در شماره ۹۲۲۱، این نشریه، صفحه اندیشه، در تاریخ ۲۷ فرودین ۱۳۹۹.
 • مصاحبه مکتوب بادکتراحمدشاکرنژاد،ازمحققان پژوهشکده فلسفه وکلام اسلامی وابسته‎به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، پیرامون «معنویت های نوظهور، زمینه ها، و پیامدهای فرهنگی اجتماعی آن درایران» انعکاس یافته در کتاب مجموعه مصاحبه های همایش ملی«معنویت های نوظهور؛ شاخصه ها و نقدها»، نشر پژوهشگاه مذکور، ۱۳۹۸(ص ۱۷۱- ۱۹۵).
 • مصاحبه‌تحت عنوان «دنیای کنش ورابطه انسانی؛ ازدرون فردتا‌ شبکه های اجتماعی»،(مصاحبه)،فصلنامه علوم انسانی اسلامی( صدرا)، شماره ۳۲، بهار۱۳۹۹(ص۱۹۱- ۱۹۹).
 • مصاحبه مکتوب با روزنامه قدس، ۱۱ آذر ۹۹ و ۴ دی ۹۹ تحت عنوان «مصرف گرایی،علل، دلایل وپیامدهای آن»، (۲ شماره).

۶-۲-۲)برنامه هاي رسانه اي

 • شرکت در يک دوره برنامه خانواده راديو قم به عنوان کارشناس، از فروردين تا اسفند ۱۳۸۳.
 • مصاحبه با خبرگزاری شبستان در باره علل بدحجابی و بی حجابی، شنبه ۱۶/۳/۸۸؛ مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در باره اخلاق رسانه(۷/۸/۸۸) ؛ مصاحبه با رادیو قم در خصوص پیامدهای تلفن همراه(۱۵/۸/۸۸)؛ مصاحبه با هفته نامه پژواک قم، در خصوص هفته پژوهش، سه شنبه ،( ۲۴ /۹/ ۱۳۸۸)؛ مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در باره چهارشنبه سوری (۲۵/۱۲/۸۸)؛ مصاحبه با خبرگزاری شبستان در باره علل بدحجابی و بی حجابی، ( ۱۶/۳/۸۸)؛ مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در باره سال کار مضاعف و همت مضاعف (۱۷/۱/۸۹)؛ مصاحبه با رادیو معارف در باره دیدگاههای جمعیتی اسلام(۵/۷/۹۱ سه جلسه).
 • گفت و گو پیرامون «اسلام و سبک زندگی»، رادیو معارف، بهمن و اسفند۱۳۹۲، ۱۰ جلسه.
 • گفت و گو پیرامون سواد رسانه ای، رادیو معارف، چهارشنبه ۹/۱۰ و ۱۶/۱۰ /۹۵ ، ۴ جلسه.

 

 

۳)داوری جشنواره ها

 • داوری مقالات همایش قرآن و مسائل جهان امروز، پاییز ۱۳۸۵؛ دین پژوهان، ۱۳۸۶؛ جشنواره هنرهای آسمانی، سال های ۱۳۸۸و ۱۳۹۰؛ کتاب سال حوزه ۱۳۸۶؛ کتاب سال حوزه ۱۳۹۱؛ همایش بین المللی حوزه، دین و ارتباطات ۱۳۹۱؛ همایش بین المللی علوم انسانی ۱۳۹۰، داوری سایت های منتخب جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال، وابسته به وزارت ارشاد، پاییز۱۳۹۱؛ داوری کتاب «ارتقای مرجعیت شیعه»، تالیف حسن علی پور وحید، نشرمعارف، برای کتاب سال حوزه، شهریور ۹۵؛ جامعه شناسی بدن و…با همان تاریخ؛ داوری دو اثر برای جشنواره کتاب سبک زندگی در اسفند ۱۳۹۶؛ داوری کتاب «هویت شیعه در عصر صادقین»‌ برای کتاب سال حوزه ۱۴۰۰.

 

 

۴)نظارت بر پروژه ها

– بررسی علل گسترش شرکت هاي بازاريابي شبکه اي (هرمي ) و تحليل آثار اجتماعي و فرهنگي آن در استان قم ، مجری سيد سعيد حسيني جبلي ، پاييز ۱۳۸۷ ( به سفارش سازمان برنامه و بودجه قم)

– برگزاری چهارشنبه سوری، مطالعه موردی شهر قم، ابراهيم فتحی ، زمستان ۱۳۸۷.(به سفارش استانداری قم)

– سرمایه اجتماعی، الگوی مصرف مطلوب، جشنواره های جوایز بین المللی پژوهشکده های ارشاد( ۸۹)

– بررسی رابطه میزان و نوع استفاده از رسانه(اینترنت و ماهواره) بر فرهنگ عمومی جوانان ۱۸- ۴۰ ساله شهر قم، مجری طیبه هوشنگی، کارفرما استانداری قم، مهر ۱۳۹۱.

– اقبال حوزه های علمیه و طلاب علوم دینی به علوم اجتماعی، علی رضا شجاعی زند و همکاران، مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۹۰- ۹۱.

– پروژه تصنیف المیزان، بخش اندیشه های اجتماعی علامه طباطبایی، مجری صادق گلستانی(۹۲- ۹۳).

– سبک زندگی از دیدگاه اسلام، جمعی از نویسندگان، مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۳.

– سبک زندگی و گفتمان انقلاب اسلامی، محمدتقی فعالی و همکاران، ارجاعی از طرف معاونت پژوهش حوزه، تابستان ۹۸.

– آسیب ها و چالش ها و اصول اخلاقی در برنامه های سرگرمی دین محور، مهدی فدایی، ارجاعی از میز اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بهار۱۳۹۹.

– موضوع شناسی فقهی ژانرهای موجود در بازیهای دیجیتالی، محمد فاضل آقاجانی، سید مرتضی طباطبایی شیرازی، محسن شاکری و سید حمید مدنی، موسسه موضوع شناسی احکام فقهی، نیمه ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۸.

– «جامعه در المیزان»، صادق گلستانی، موسسه امام خمینی ره، تاریخ اتمام آذر ۱۴۰۰(دو سال)

– «حضور روحانیت در فضای اینستاگرام»،  سید محمد کاظمی قهفرخ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تاریخ اتمام مرداد ۱۳۹۹(یک سال).

– «مخاطب شناسی در فضای سایبر»، سید محمد کاظمی قهفرخ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در حال انجام

– کتاب درسی «مبانی جامعه شناسی»، غلامرضا پرهیزکار و همکاران، موسسه امام خمینی ره، ۱۳۹۸-۱۴۰۰.

– پروژه «در آمدی جامعه شناختی بر ادوار علوم اسلامی: بحش حدیث» قاسم ابراهیمی پور، ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۰.

– پروژه «در آمدی جامعه شناختی بر ادوار علوم اسلامی: بحش تفسیر»، قاسم ابراهیمی پور، ۱۳۹۸تا ۱۳۹۹.

 

 

 

۵) ارزیابی پژوهش های ارجاعی

– اخلاق رسانه، محمد فولادی، ، رساله دکتری، به راهنمایی حجه الاسلام محمود فتحعلی، ارجاعی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، مهرماه ۱۳۹۱.

– با خود بیگانگی از دیدگاه آیات و روایات، سید عابدین بزرگی، رساله دکتری، به راهنمایی دکتر محمد فنایی، ارجاعی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، آذرماه ۱۳۹۱.

– آسیب شناسی تبلیغ دینی برای جوانان، سید محمدتقی حسینی، پایان سطح سه حوزه به راهنمایی دکتر غلامرضا صدیق اورعی، ارجاعی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۲۱/۱/۹۲.

– بررسی آیات و روایات ناظر به تبیین های «بزه دیده شناختی» کجروی، عبدالهادی صالحی زاده، به راهنمایی دکتر علی سلیمی، ارجاعی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، مرداد ۱۳۹۲.

– بررسی انتقادی کتاب« مبانی جامعه شناسان در مطالعه دین»(با تاکید بر نظریه فریزر،دورکیم، وبرو گیرتز)، غلام حیدرکوشا، رساله ارشد، با راهنمایی استاد پارسانیا، ارجاعی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره تیرماه ۱۳۹۳.

– رسانه دینی، یوسف زاده و همکاران، پروژه تحقیقی، ارجاعی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، تابستان ۱۳۹۴.

– بازنمایی الگوی شخصیت مرد و زن در سینمای ایران، رفیع الدین اسماعیلی، پروژه تحقیقی ارجاعی ازمرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،۱۳۹۳.

 

۶)شرکت درهمایش ها و نشست های علمی

  – همایش بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر، ۲۲- ۲۴ -۲۰۰۶ در اصفهان ( به عنوان دبیر علمی کمیته اجتماعی)

– همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه، ارائه مقاله « اخلاق جهانی، ضرورت جامعه جهانی در ۱۱و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷.

– ارائه مقاله در همایش ملی اصل هشتم قانون اساسی، قزوین، خردادماه، ۱۳۸۷.

– سخنراني و پرسش و پاسخ درهمايش«استراتژي وحدت در انديشه امام خميني ره»، جامعه العلوم الاسلاميه وابسته به جامعه المصطفي العالميه(پاییز ۱۳۸۷).

– شرکت در ميزگرد همايش«رسانه، جوان و هويت» با حضور پروفسور مولانا و آقاي نادر طالب زاده، موسسه امام خميني ره(زمستان ۱۳۸۷).

– سخنرانی تحت عنوان « ظرفیت شناسی ارتباطی احادیث» در موسسه دارالحدیث قم، دوشنبه ۱۰/۱۲/۸۸ .

– ارائه کنفرانس درنشست علمي« کاربرد نظريه کنش متقابل نمادين در مطالعات تاريخي»، موسسه امام خميني ره ( آبان ۸۸).

– ارائه سخنرانی و مقاله درصحن همایش بین المللی دین و رسانه تحت عنوان دین و سرگرمی رسانه ای ۴/۸/۸۸..

– سخنراني در پنجمين جلسه پيشا همايش«مناسبات روحانيت و نسل جوان»، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(۲۳/۲/۸۸).

– شرکت درکارگروه علمي«بررسي علل خرافه گرايي در ايران»، موسسه قدر وابسته به مرکز پژوهش هاي رياست جمهوري، ۶جلسه(اردیبهشت ۸۸).

– سخنرانی علمي تحت عنوان«سنت هاي اجتماعي در قرآن» در دانشگاه باقرالعلوم (ع)، چهارشنبه ۶/۳/۸۸.

– سخنرانی تحت عنوان «بررسی زمینه های اجتماعی – فرهنگی داخلی در شکل گیری و رواج عرفان گرایی» در پژوهشکده ارشاد اسلامی، سه شنبه ۲۰/۱۱/۸۸.

– سخنرانی در نشست علمی«بازنمایی سوکواری محرم و صفر در سیمای ملی»، موسسه امام خمینی ره، ۳/۱۲/۸۹.

– سخنرانی در نشست علمی«مخاطب شناسی در فرایند ارتباطی»، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، ۹/۱۲/۸۹.

– سخنرانی در پنل «پژوهش در حوزه هنر و رسانه » در سومین جشنواره هنرهای آسمانی، پنج شنبه ۱۲/۱۲/۸۹.

– سخنرانی در پنل«روحانیت در ایران » در همایش روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پنج شنبه ۱۲/۱۲/۸۹.

– سخنرانی در پیش همایش حوزه، رسانه و ارتباطات، با عنوان«سرگرمی در رسانه دینی»، جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، ۲۵/۱۲/۹۰.

– سخنرانی در دانشکده صدا و سیمای قم، با عنوان«ابعاد مختلف سرگرمی رسانه ای»، ۲۲/۱/۹۱.

– سخنرانی در مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، قم، با عنوان«معضلات اخلاقی سیمای ملی»، ۸/۱۱/۹۱.

– سخنرانی در دانشکده صدا و سیمای قم، با عنوان«چالش های اخلاقی رسانه» ۸/۱۱/۹۱.

– سخنرانی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، با عنوان«سبک زندگی»، ۹/۸/۹۲.

– سخنرانی در پردیس فارابی وابسته به دانشگاه تهران، با عنوان« نقش رسانه در سبک زندگی»، ۲۵/۹/۱۳۹۲.

– سخنرانی در مرکز فقهی اهل البیت، با عنوان «فقه و سبک زندگی»، دو جلسه، ۱۳/۹/۹۲ و ۲/۱۱/۹۲.

– سخنرانی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، با عنوان«سبک زندگی»، ۳/۱۱/۹۲.

– گفت وگو پیرامون دولت اسلامی ووظیفه امربه معروف و نهی از منکر، هفته نامه شما، شماره ۸۵۸، دوشنبه دوم تیرماه ۱۳۹۳.

– سخنرانی پیرامون «جایگاه فراغت و تفریح جهان مدرن»، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، آبان ماه ۱۳۹۳.

– ارائه دو مقاله به همایش ملی «سبک زندگی اهل البیت»، قم، مجمع جهانی اهل البیت(ع)، بهمن ۱۳۹۳.

– سخنرانی علمی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با عنوان «دین و خرافه»، ۳۱/۲/۹۴.

– سخنرانی درافتتاحیه همایش سواد رسانه ای، با عنوان «سواد رسانه ای، ضرورت و کارکردهای آن»، سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۶/۷/۹۴.

– نشست علمی در موسسه فرهنگی – هنری آل یاسین، با عنوان«سبک زندگی و چگونگی ایجاد و جریان یابی آن در گستره اجتماع»، ۱۹/۸/۹۴.

– نشست علمی در معاونت تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با عنوان«روش های مطالعه آسیب های فرهنگ دینی، در مناطق مختلف توسط مبلغان» یکشنبه، ۱۹/۲/۹۵.

– نشست علمی در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با عنوان«الزامات وضع قانون در حوزه فرهنگ و محصولات فرهنگی، سه شنبه، ۲۱/۲/۹۵.

– سخنرانی درسازمان حج و زیارت قم با عنوان «حج و سبک زندگی»، ۱۴/۵/۹۵.

– شرکت در جلسه پرسش و پاسخ دومین نشست کارگروه سواد رسانه ای وابسته به حوزه هنری دفتر تبلیغات اسلامی، با عنوان «حوزه علمیه و رسانه های جمعی» روستای وسف، ۵و ۶ شهریورماه ۱۳۹۵.

– سخنرانی در نشست علمی دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم و معارف قرآنی قم، با عنوان «مطالبات فرهنگی مقام معظم رهبری از دانشگاهها»، پنج شنبه ۱۸/۶/۹۵.

– سخنراني در نشست «راه پیمایی اربعین و سبک زندگی اسلامی»، موسسه امام خمینی ره و سازمان حج وزیارت قم، ارائه دهنده، ۱۳/۸/۹۵.

– سخنرانی در همایش گفتمان انقلاب اسلامی با عنوان«انقلاب اسلامی و نقش آن در رشدکمی و کیفی رسانه های جمعی»، در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۱۹/۱۲/۹۵.

– نشست علمی در دوره آموزش تخصصی مفتاح، با عنوان«جایگاه فراغت در جهان امروز»، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، شهریور ۹۶(۸/۶/ ۹۶).

– سخنرانی در اردوی دانشجویی طرح ولایت(دوره بیست و دوم)، با عنوان«سبک زندگی اسلامی و نسبت آن با مبانی اعتقادی وارزشی اسلام»، مشهد، ۲۳و ۲۴مرداد ۱۳۹۶ (دو جلسه).

– سخنرانی در نشست علمی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با عنوان «آسیب شناسی فرهنگی» به مناسبت هفته پژوهش، ۲۵ آذر ۱۳۹۶.

– سخنرانی در جمع اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه صدا و سیما، باعنوان« اخلاق استادی»، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶.

– ارائه مقاله و شرکت در همایش بین المللی«فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی» تحت عنوان «نقش فقه وقانون در قبال عناصرمعنایی محیط(باورها، ارزش هاو نگرش های مشترک)، برگزارشده توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، قم، ۹و ۱۰ اسفند ۹۶.

– ارائه مقاله به کنگره بین المللی «نقش شیعه در گسترش علوم انسانی»، تحت عنوان«اندیشه اجتماعی در معارف اهل بیت (ع)»، قم، فروردین ۱۳۹۷(این مقاله در مجموعه آثار همایش، ج۱۲، ص ۹۹- ۱۳۶ در ۱۴۰۰ به چاپ رسیده است)

– ارائه مقاله و شرکت درنخستین همایش ملی«مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام»، تهران، ۲۶/۴/۹۷.

– سخنرانی در جمع مسئولان فرهنگی شهر اراک تحت عنوان «علل افزایش طلاق در ایران و راهکارهای مهار آن» ۲۳/۸/۹۷.

– سخنرانی و ارائه مقاله در پیش همایش ملی اخلاق و ادیان، تحت عنوان«رویکردی اخلاقی به سرگرمی در سیمای ملی» در اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما، قم، ۲۸/۸/۹۷.

– سخنرانی(مجازی) و ارائه مقاله  به همایش ملی «رسانه ملی وتبلیغات بازرگانی» تحت عنوان « اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی از دیدگاه اسلام»، تهران،  ۲۳و۲۴ آذرماه ۱۳۹۹. (این مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی رسانه های دیداری و شنیداری، ویژه نامه مقالات همایش رسانه ملی وتبلیغات بازرگانی، آذرماه ۱۳۹۹(ص ۵۹-۱۰۱) به چاپ رسیده و به عنوان مقاله برگزیده همایش مشمول لوح تقدیر و جایزه ویژه شد)

 

۷) نشست ها و کرسی های علمی

– نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی با موضوع «ارزیابی مجدد فرضیه های پایه ای مکتب نوسازی ازراه ارزشهای دینی و سنتی جامعه ایران» با ارائه دکتر مهدی نصیری، (به عنوان داور) بهار ۹۵(۶/۲/۹۵).

– نشست علمي با عنوان «بررسی دیدگاه استاد جوادی آملی در چيستي علم دینی»، موسسه امام خمینی ره، به عنوان ناقد(ارائه دهنده دکتر غلامرضاپرهیزکار)، پاييز۱۳۹۵(۳/۸/۹۵).

– نشست علمي با عنوان «رسانه و سبک زندگي» در مرکز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ارائه دهنده، پاييز ۱۳۹۵(۲۸/۸/۹۵).

– نشست علمي با عنوان« مولفه هاي سبک زندگي، در مرکز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ارائه دهنده، پاييز ۱۳۹۵(۵/۹/۹۵).

– نشست علمي باعنوان «دين، اوقات فراغت و سينما» در مرکز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ارائه دهنده، زمستان ۱۳۹۵(۲۱/۱۱/۹۵).

– نشست علمي با عنوان«چالش هاي جامعه ايراني در فضاي مجازي» موسسه امام خميني ره، به عنوان ناقد(ارائه دهنده دکترحسين گودرزي)، ۲۵/۱۱/ ۹۵.

– نشست علمی با عنوان«جامعه شناسی اسلامی یا مسلمان»، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، به عنوان ناقد(ارائه دهنده نظریه دکترسید سعید زاهد زاهدانی)۵/۶/۹۶.

– نشست علمی با عنوان«نقش شبکه های اجتماعی در وضعیت حجاب و عفاف در شهر قم» قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، به عنوان ناقد(ارائه دهنده سرگرد فرازپور از پلیس فتای قم)، ۸/۹/۹۶.

– نشست علمی با عنوان«پرسش های پژوهشی در علوم انسانی»، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، به عنوان ناقد(ارائه دهنده دکتر احمد حسین شریفی)، ۱۷/ ۱۱/ ۹۶.

–  نشست علمی«کاربست نظریه داده بنیاد درمطالعات دینی»، قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، به عنوان ناقد(ارائه دهنده دکتر احمدحسین شریفی)، ۱۱/۱۰/۹۷.

– نشست علمی با عنوان «سبک زندگی در تفسیر اجتماعی قرآن»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد قرآن، ۲ جلسه، تاریخ ۲/۱۰/۹۷ و ۱۴/۱۱/۹۷.

– نشست علمی با عنوان«تبیین عملیات رسانه ای دشمن و راهکارهای مقابله با آن»، ارائه دهنده دکتر رفیع الدین اسماعیلی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره،(به عنوان ناقد) ۹/۲/۹۸.

– نشست علمی باعنوان«تبیین فقهی و جامعه شناختی شان ومنزلت انتسابی و اکتسابی» ارائه دهنده آیه الله احمد مبلغی، انجمن فقه و حقوق حوزه، (به عنوان ناقد)، ۸/۲/۹۸.

– نشست علمی تحت عنوان «گونه شناسی کنشگری طلاب در شبکه اجتماعی اینستاگرام»،ارائه دهنده سید محمد کاظمی قهفرخی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، (به عنوان ناقد)، ۲۳/۵/۹۹. [دارای برگ مجوز]

– نشست علمی تحت عنوان «فقه و نظریه های هنجاری رسانه» درجمع طلاب و پژوهشگران رسانه،  موسسه علمی پژوهشی فتوح،(ارائه کننده)، ۹/۵/۹۹.

– سخنرانی مجازی تحت عنوان«آسیب شناسی تعاملات انسانی در جامعه ایران»، در جلسه ارائه بسته پیشنهادی به دولت سیزدهم تحت عنوان«بسته راهبردی مواجهه با آسیب های اجتماعی با رویکرد اسلامی»، انتشار یافته در کتابی با همین نام توسط دانشگاه شاهد در تابستان ۱۴۰۰(ص ۲۹-۳۶).

– سخنرانی مجازی تحت عنوان «تعاملات خویشاوندی در جامعه شهری ایران»، در دومین پیش نشست دومین همایش آسیب های اجتماعی، توسط دانشگاه شاهد، ۲۴/۶/۱۴۰۰.

– سخنرانی مجازی تحت عنوان «جامعه شناسی هنر» در سلسله نشست های معاونت پژوهشی حوزه علمیه خراسان با عنوان محاکات(شماره ۴۶)، در ۲۶/۴/۱۴۰۰.

– سخنرانی با عنوان «نقد ایده بازاریابی آیینی»، طرح شده ازسوی دکترحامد رضایی، ‌عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) در پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، در۳۱/۶/۱۴۰۰.

– سخنرانی وبیناری با موضوع «فراغت و سرگرمی رسانه ای» ارائه شده برای دانشجویان رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، ۲۰/۸/۱۴۰۰.

– سخنرانی با عنوان «وضعیت شناسی تحقیقات اجتماعی در ایران»، در جمع پژوهشگران پژوهشگاه امام صادق (ع)، قم، ۱۳/۹/۱۴۰۰.

– نشست علمی نقد کتاب«پدران مدرنیته» با حضور مولفان: محمد حنیف طاهری و جلالی، در مدرسه حجتیه قم، هفته پژوهش، چهارشنبه ۲۴/۹/۱۴۰۰.

– سخنرانی وبیناری، با عنوان «آسیب شناسی تعاملات خویشاوندی در جامعه شهری ایران»، در پیش نشست دومین همایش ملی مواجهه با «آسیب شناسی اجتماعی از دیدگاه اسلام» چهارشنبه ۲۴/۶/۱۴۰۰، در کتاب سلسله پیش نشست های دومین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام، ص ۲۹-۶۱.

– سخنرانی وبیناری با عوان«منشا فرهنگی اجتماعی خرافات»، در مرکز پاسخگویی به سوالات و شبهات وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۲۳/۱۰/۱۴۰۰.

– کرسی ترویجی با عنوان «کثرت گرایی روشی در اندیشه استاد مصباح یزدی ره»، ارائه شده توسط دکتر غلامرضا پرهیزکار،(به عنوان ناقد)، ۲۳/۱۱/۱۴۰۰.

– کرسی ترویجی  با عنوان «نیازشناسی در فقه اجتماعی»، ارائه شده توسط دکتر حسن خیری، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، (به عنوان ناقد)، ۲۱/۱۲/۱۴۰۰.

 

 

 

 

کرسی های آزاد اندیشی

 • ارائه کرسی(میزگرد علمی)با عنوان«سبک زندگی درگفتمان انقلاب اسلامی»، پژوهشکده سبک زندگی اسلامی وابسته به موسسه فرهنگی هنری آل یاسین، قم، ۲۰/۱۰/۹۷ .
 • ارائه کرسی باعنوان«علت گرایی و دلیل گرایی درعلوم اجتماعی»،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۲۲/۱۲/۹۷.
 • ارائه کرسی با عنوان «تاثیرکرونا برارتباطات اجتماعی» موسسه سبک زندگی و معنویت آل یاسین،۲۷/۸/۹۹.
 • ارائه کرسی با عنوان«امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه علامه مصباح یزدی ره»، دربهار ۱۴۰۰.

 

 ۸ ) پايان نامه های ارشد و دکتری

   ۱-۸) راهنمایی

 • ويژگي هاي جامعه نمونه از ديدگاه قرآن، خادم حسين محمدي، جامعه المصطفی العالمیه،۳۱/۳/۸۵.
 • انحرافات جنسي در آيات و روايات ، محمدقدير دانش، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳/۹/۸۴.
 • بررسي نظريه ايدئولوژيک بودن علوم اجتماعي، عبدالظاهر مدقق، جامعه المصطفی العالمیه، ۳۰/۶/۸۵.
 • کارکردهاي دين در جامعه سنتي و مدرن، امان الله فصيحي، جامعه المصطفی العالمیه،۸/۷/۸۵..
 • مدينه فاضله افلاطون و فارابي، محمد جواد احمدي، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۵/۱۰/۸۵..
 • بررسي و نقد فلسفه تاريخ در انديشه دکتر شريعتي، محمد جواد حيدري، جامعه المصطفی العالمیه، ۲۹/۱۱/۸۶..
 • علل و زمینه های اجتماعی– فرهنگی ظهور و افول طالبان در حیات سیاسی افغانستان، محمد علی نظری، موسسه امام خمینی ره، ۱۵/۱۰/۸۹..
 • بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه کابل در مورد سکولاریسم، محمدباقرزکی، موسسه امام خمینی ره، ۳۱/۶/۹۰.
 • بررسی شیوه های تاثیرگذاری به کار رفته در قرآن کریم، اسماعیل صابرکیوج، دانشکده صدا و سیمای قم، ۷/۷/۹۰.
 • تعینات اجتماعی اندیشه های شهید مزاری، محمد محمدی، جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، تیرماه ۱۳۹۱.
 • بررسی شیوه های تبلیغ اسلام در رسانه تلویزیون از منظر قرآن کریم، محمدحسین ظریفیان یگانه، دانشکده صدا و سیمای قم، ۲۸/۶/۹۱.
 • نقش شعائر در توسعه فرهنگ دینی، ناصر صفری افلاکی، سطح سه حوزه علمیه قم، آذر ۱۳۹۱(۲۶/۹/۹۱).
 • بازنمایی الگوی شخصیتی مرد در سینمای پس از انقلاب و تطبیق آن با معیارهای فرهنگ اسلامی – ایرانی، رفیع الدین اسماعیلی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دی ماه ۱۳۹۱(۳/۱۰/۹۱).
 • نظریه استفاده و رضامندی، حسین رئیسی دانا، دانشکده صدا و سیمای قم، فرودین ۱۳۹۲(۲۷/۱/۹۲).
 • بررسی نظام هنجاری تفریح و سرگرمی تلویزیونی از منظر آیات و روایات(با تاکید بر فوتبال)، مقداد نیک زاد طهرانی، دانشکده صداو سیما، فروردین ۱۳۹۲(۲۹/۱/۹۲).
 • تقابل خرده فرهنگ ها در افغانستان، قربانعلی اخلاصی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، اردیبهشت ۱۳۹۲(ا/۲/۹۲).
 • بررسی فرصت ها و چالش های اعتماد اجتماعی در افغانستان جدید، قربانعلی رضوانی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۲۱/۳/۹۲.
 • صورت بندی گفتمان های هویتی افغانستان، حسین بیانی راد، جامعه المصطفی العالمیه، ۲۱/۳/۹۲.
 • رابطه سینما و اخلاق ازمنظر اسلام، محمد هادی مهدی یار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، تیرماه ۱۳۹۲.
 • اسلام هراسی در سینمای هالیوود و تبیین اسلامی شبهات مطروحه در آن سینما، سید مهدی گنجیانی، شورای مدیریت حوزه علمیه قم،(سطح چهار)، پاییز ۱۳۹۲.
 • مناسبات دین و قدرت در افغانستان، علی رضا حسنی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، اسفند ۱۳۹۲.
 • دیرینه شناسی گفتمان ظاهر گرایی دینی در افغانستان معاصر، محمد شریف حیدری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، اسفند ۱۳۹۲.
 • نقش هیآت مذهبی در راهبری دینی جوانان، سید محمد آقامیری، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، سطح سوم، مرداد ۱۳۹۳.
 • بررسی انتقادی مبانی فلسفی علوم اجتماعی مدرن از منظر حکمت متعالیه، قربانعلی فکرت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، دی ۱۳۹۳.
 • رویکرد انتقادی به سبک زندگی در اندیشه پی یربوردیو، حبیب الله نجفی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، بهمن ۱۳۹۳.
 • اخلاق اوقات فراغت از دیدگاه قرآن و حدیث، تقی سنایی، دانشگاه معارف اسلامی، مقطع دکتری، بهار ۱۳۹۴.
 • بررسی انتقادی بازنمایی نقش و جایگاه روحانیت در سینمای پس از انقلاب، محمد رضا زالی، دانشکده صدا و سیمای قم، مقطع ارشد، پاییز۱۳۹۴(۱۶/۹/۹۴).
 • بررسی حقوق مخاطب در آموزه های نبوی، مریم عالی راده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی و تاریخ، مقطع ارشد، پاییز ۱۳۹۵.
 • بررسی انتقادی بازنمایی اشتغال زن در سینمای پس از انقلاب از منظر اسلام، حکیمه مهدیان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی و تاریخ، مقطع ارشد، بهار ۱۳۹۵.
 • بررسی انتقادی روابط فرازناشویی در جامعه ایران، عبدالهادی صالحی زاده، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، مقطع دکتری، اردیبهشت ۱۳۹۵.
 • مناسبات اخلاق و سینما(با رویکرد اخلاق کاربردی)، محمد اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، مقطع دکتری، بهار ۱۳۹۵.
 • تبیین نقش عوامل فرهنگی برتغییرات باروری درایران و ارائه الگوی مطلوب برای افزایش آن به بالای سطح جانشینی، اسماعیل چراغی کوتیانی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، مقطع دکتری، خرداد ۱۳۹۵.
 • مبانی و الگوهای رفتاری مطلوب سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم، حلیمه اخلاقی، موسسه آموزش عالی شهیده بنت الهدی(رض) وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، مقطع دکتری، تابستان ۱۳۹۵.
 • نقش گروههای متنفذ اجتماعی در مهار تجمل گرایی از دیدگاه اسلام، حسن حاجی شاهولدی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سطح ۳، آبان ۱۳۹۵.
 • بررسی دیدگاه های پژوهش گران غربی موافق و مخالف پدیده اسلام هراسی در رسانه های بریتانیا و یاالات متحده، عباس عیسی زاده، پردیس فارابی وابسته به دانشگاه تهران، مقطع ارشد، آبان ۱۳۹۵.
 • تبیین نقش چند فرهنگی گرایی در حل بحران افغانستان، محمد جواد محسنی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، مقطع دکتری، زمستان ۱۳۹۵.
 • تحلیل رابطه عاملیت و ساختاراز دیدگاه قرآن، نصرالله نظری، مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره، وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، مقطع دکتری، بهار ۱۳۹۶.
 • بررسی کلامی مفهوم خدا در سینمای مسیحی امریکا، محمدحسین باقری زاده، دانشگاه معارف اسلامی، مقطع ارشد، شهریور ۱۳۹۶.
 • بررسی انتقادی شگردهای تبلیغی و جریان سازی رسانه ای تشیع(مطالعه موردی شبکه جهانی ولایت)، خدیجه خدابنده، دانشگاه قرآن و حدیث، مقطع ارشد، شهریور ۱۳۹۶.
 • صورت بندی الگوی مفهومی اسوه پردازی پیامبران درقرآن و بررسی تطبیقی- انتقادی سریال یوسف پیامبر(ع)، علی وحیدی فردوسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مقطع دکتری، بهمن ۱۳۹۷.
 • ازدواج سفید در ایران:نشانه شناسی، سبب شناسی و درمان، جلال عراقی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سطح ۳، آذر ۱۳۹۷.
 • صورت بندی الگوی جذب مخاطب براساس آموزه های قرآن کریم، اسماعیل صابر کیوج، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مقطع دکتری، شهریور۱۳۹۸.
 • نظریه قرآنی منشا و خاستگاه دین با نقد اهم رویکردهای رقیب،عبدالعلی عادلی، مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره وابسته به جامعه المصطفی، مقطع دکتری، زمستان ۱۳۹۸.
 • تکامل اجتماعی از دیدگاه استاد مطهری، حسین اسدی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، سطح ۳، زمستان ۱۳۹۸.
 • تبیین پروژه رهایی بخشی مکتب فرانکفورت وبازسازی آن برمبنای حکمت اسلامی، محمد داوود مدقق، موسسه امام خمینی ره، مقطع دکتری، مهر ۱۳۹۹.
 • الگوی قرآنی پرورش مسئولیت اجتماعی، ایمان ابراهیمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مقطع دکتری، دی ماه ۱۳۹۹.
 • صورتبندی گفتمانی تغییرات فرهنگ جنسی درایران، ادریس راموز، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مقطع دکتری، تابستان ۱۴۰۰.

۲-۸) مشاوره

 • رابطه فقه و اخلاق، حسين ظاهري، موسسه امام خميني ره، ۱۰/۱۰/۸۱.
 • رفتارهاي اقتصادي کارگزاران حکومت اسلامي از ديدگاه امام علي (ع)، سيدعليرضارضوي، موسسه امام خمینی ره، ۵/۸/۸۱.
 • عزت و ذلت اجتماعي از ديدگاه قرآن، محسن اصغري، موسسه امام خمینی ره، ۱۴/۸/۸۱.
 • موانع اجتماعي مقبوليت امامت امام سجاد(ع)، احسان قرائتي ستوده، موسسه امام خمینی ره، ۳/۱۱/۸۱
 • بررسي ظهور و سقوط تمدنها در قرآن ، خداداد جلالي، جامعه المصطفی العالمیه، ۲۱/۲/۸۳.
 • گفتمان از نظر قرآن، علي محمد زاده (حليمي )، جامعه المصطفی العالمیه، ۵/۴/۸۴.
 • بررسي تحول آراي پيتر برگر در باره دين و عرفي شدن، حسن يوسف زاده، موسسه امام خمینی ره، ۲/۱۰/۸۶.
 • شاخصه هاي تمدن برتر در قران کريم، سيد حسين حسيني، جامعه المصطفی العالمیه، ۷/۳/۸۷..
 • بررسي جامعه شناختي فضاي سايبر شيعي در ايران، عيسي جهانگير، موسسه امام خمینی ره، ۶/۴/۸۷.
 • سيره حکومتي اهل بيت (ع) در برخورد با ناهنجاري هاي فردي واجتماعي، محمد عالمي، جامعه المصطفی العالمیه،۲۰/۶/۸۷..
 • پیامدهای توجیه کارکردی دین، امان الله فصیحی، موسسه امام خمینی ره،۳/۳/۸۸..
 • جایگاه و نقش آینده پژوهی در فرایند شکل گیری جامعه آرمانی اسلام، از منظر جامعه شناختی، فاضل قانع، موسسه امام خمینی ره، ۲۰/۴/۸۸..
 • نابرابری اجتماعی از دیدگاه دکتر شریعتی واستادمطهری، فریبرز حیدری، دانشکده الهیات دانشگاه قم، ۱۸/۹/۸۸ .
 • رابطه نظریه و مشاهده در علوم اجتماعی، قاسم ابراهیمی پور، موسسه امام خمینی ره، ۶/۷/۸۹..
 • نقش اسلام در انسجام و همبستگی اجتماعی معاصر، محمد حنیف رحیمی، موسسه امام خمینی ره ،۷/۱۲/ ۱۳۸۹.
 • تبیین دیدگاه اجتماعی اسلام در مهار (کنترل) انحراف جنسی زنان، حسنعلی زاهدی پور، موسسه امام خمینی ره، دی ماه ۱۳۸۹.
 • تحلیل ارتباط شناختی وبلاک نویسی طلاب، مجید مبینی مقدس، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۲۹/۶/۹۰.
 • رابطه جنسیت و شغل از منظر اسلام، رجب علی فهیمی بامیانی، موسسه امام خمینی ره، اسفند ۱۳۹۲.
 • مناسبات تاریخی جریان چپ با جریان های افراطی در افغانستان، محمد موسی نوری، جامعه المصطفی العالمیه، مقطع دکتری، اردیبهشت ۱۳۹۳(۳۰/۳/۹۳).
 • بررسی انتقادی نظریه معنا در نشانه شناسی پیرس براساس اندیشه علامه طباطبایی، آرزو نیکوییان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مقطع ارشد، اسفند ۱۳۹۲.
 • ارزیابی وضعیت ورزش در حوزه علمیه قم و راهکارهای نهادینه کردن آن، مهدی کریمی، شورای مدیریت حوزه علمیه، سطح سه، شهریور۱۳۹۳.
 • بررسی انتقادی نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز از منظر حکمت اسلامی، محمد داود مدقق، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ارشد، آذر۱۳۹۳.
 • مدیریت افکار عمومی در عصر حاکمیت عباسیان از ابتدا تا غیبت امام زمان(عج)، محمد عرب صالحی، دانشگاه معارف اسلامی، ارشد، بهار ۱۳۹۴.
 • فرایند تاثیر گناه بر تباهی جامعه از دیدگاه قرآن و سنت بارویکرد جامعه شناسانه، مهدی رفیعی موحد، دانشگاه قرآن و حدیث، مقطع دکتری، پاییز ۱۳۹۴(۳/۱۰/۹۴).
 • ارتباطات در مدینه فاضله از منظر علم مدنی فارابی و…،‌اصغر اسلامی تنها، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، رشته فرهنگ و ارتباطات، مقطع دکتری، تابستان ۱۳۹۵.
 • سینمای تراز انقلاب اسلامی با رویکردی انتقادی به عملکردسینما در حوزه سیاست و ارائه الگوی مطلوب، سید حمید فقیهی، دانشگاه معارف اسلامی، رشته مدرسی معارف اسلامی،گرایش انقلاب اسلامی، مقطع دکتری، تابستان ۱۳۹۵.
 • بررسی تحلیلی مختصات فرهنگی جهان اجتماعی دفاع مقدس، علی اکبر بیاری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، مقطع دکتری، تابستان ۱۳۹۵.
 • بررسی انتقادی جریان های فرهنگی سینمای پس ازانقلاب اسلامی ایران، رفیع الدین اسماعیلی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مقطع دکتری، بهار۱۳۹۶.
 • پيامدهاي فرهنگي علم مدرن در جهان اسلام(با مطالعه موردي افغانستان)، سلمانعلي رحيمي، موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ره، مقطع دکتري، تابستان ۱۳۹۶.
 • ساحت هاو چگونگی بلوغ اجتماعی انسان در جامعه امام مهدی(عج)، سید ابوالفضل حسینی، دانشگاه معارف اسلامی، مقطع دکتری، شهریور ۱۳۹۶.
 • جهان فرهنگی قرآنی(با تاکید برمبانی)، سید حسین فخر زارع، مجتمع عالی امام خمینی ره وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، مقطع دکتری، مهر ۱۳۹۶.
 • راهبردهای مقابله با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی، سید محمد معصومی، دانشگاه معارف اسلامی، مقطع دکتری، زمستان ۱۳۹۶.
 • آثار و پیامدهای اعتقاد و التزام به امامت در سبک زندگی فردی و اجتماعی، محمد طاهر باباپور گل افشانی، موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ره، مقطع ارشد، بهمن ۱۳۹۶.
 • تحلیل عوامل و پیامدهای تعارض های اجتماعی و راهکارهای حل آن از نظرگاه کتاب و سنت، مهدی شاه محمدی، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مقطع دکتری، ۱۳۹۷.
 • راهکارها و موانع هم افزایی فعالیت های خانواده و مدرسه برای ارتقاء تربیت دینی دانش آموزان ابتدایی ازدیدگاه کارشناسان تربیت دینی، محمود افشارمنش، موسسه امام خمینی ره، مقطع ارشد، خرداد ۱۳۹۷.
 • تدوین الگوی برند رسانه خبری در ایران: با تاکید بر مخاطب، اسماعیل افقهی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، مقطع دکتری، خرداد ۱۳۹۸.
 • آسیب شناسی تربیتی اوقات فراغت با تاکید برمنابع اسلامی، فاطمه سادات شرف الدین، جامعه الزهراء(س)، سطح سه، مرداد ۱۳۹۹.
 • طراحی الگوی تدوین خط مشی عمومی درحوزه رسانه با تاکید برجامعه افغانستان، ظاهر اکبری، موسسه امام خمینی ره، مقطع دکتری، تیرماه ۱۳۹۹.
 • طراحی و تبیین الگوی خط مشی دینی رسانه در حوزه کودک، امیر جوادی حسینی، موسسه امام خمینی ره، مقطع دکتری، شهریور۱۳۹۹.
 • تدوین الگوی تفسیر متن اجتماعی با تاکید برآراء علامه طباطبایی ره، سید محمد معلمی، موسسه امام خمینی ره، مقطع دکتری،
 • الگوی تحقق عدالت اجتماعی در اسلام و مسیحیت، محمدرضا اسدی، موسسه امام خمینی ره، مقطع دکتری، آذر۱۳۹۹.
 • مبانی واصول فقه تمدن ساز، سید محمدحسین متولی امامی، موسسه امام خمینی ره، مقطع دکتری، مهر۱۳۹۹.
 • ارزیابی انتقادی اندیشه اجتماعی لایب نیتس، سید مهدی شرف الدین، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مقطع ارشد، دی ۱۳۹۹.

۳-۸) داوری        

 • ماهيت مهروفلسفه تشريح آن از ديدگاه قرآن و روايات، محمد طالبي، موسسه امام خمینی ره، ۷/۱۲/۸۱
 • بررسي آثارفردي واجتماعي حب دنياازديدگاه قرآن و روايات، محمد رضا صداقت، موسسه امام خمینی ره ، ۶/۷/۸۱.
 • آسيب شناسي تبليغ در قرآن و حديث، محمد شبان محيي آبادي، موسسه امام خمینی ره، ۲۵/۹/۸۱.
 • راهکارهاي تبليغي انبياء در قرآن ، محمد اسلم جوادي ، جامعه المصطفی العالمیه، ۲۶/۱۲/۸۳.
 • راهکارهاي پرهيز از اختلاف در جامعه از ديدگاه قرآن و سنت، محمدناصر رضايي، جامعه المصطفی العالمیه،۲۱/۲/۸۳..
 • علل و موانع تحولات اجتماعي، مصطفي هاشمي شيري، مرکز مديريت حوزه، سطح سه، ۱۲/۴/۸۴..
 • اصلاحات اجتماعي از ديدگاه قرآن و روايات ،‌ سيد نور حسيني، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۵/۱۱/۸۵..
 • جامعه شناسي تاريخي مکه و مدينه در عصر پيامبر (ص)، رمضانعلي فاضل، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۷/۱۲/۸۵..
 • نقد و بررسي نظريه عرفي شدن در ايران، صادق گلستاني، موسسه امام خميني ره، ۲۹/۷/۸۶..
 • آسيب شناسي اجتماعي مهدويت گرايي نزد شيعيان معاصر ايران، علي اکبر بياري، موسسه امام خمینی ره، ۲۹/۹/۸۶..
 • بررسي و تبيين رويکرد اسلام و فمينيسم به کارکردهاي خانواده، اسماعيل چراغي کوتياني، موسسه امام خميني ره، ۱۱/۱۱/۸۶..
 • کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم، مریم فریدونی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، ۲۲/۱/۸۹.
 • روش شناسی نهج البلاغه، خانم صالحی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، ۳/۷/۸۹.
 • تلقی های مختلف از تقابل سنت ومدرنیته در میان اندیشمندان مسلمان، محمدتقی مقدمی، موسسه امام خمینی ره، ۱۷/۷/۸۹.
 • تحلیل محتوای آیات قرآن و روایات معصومان(ع)، ناظر به محورهای تبیین گزینش عقلانی، ابراهیم عباسپور، موسسه، ۲۹/۵/۹۰.
 • بررسی جامعه شناختی تنوع فرهنگی جامعه افغانستان و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن(در صد ساله اخیر)، عزت الله احمدی، موسسه امام خمینی ره، ۲۸/۶/۹۰.
 • توسعه سیاسی از دیدگاه فقهای شیعه، سید لیاقت علی موسوی، جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، ۲۱/۷/۹۰.
 • دین وتکنولوژی رسانه ای مدرن: تعامل یا تعارض؟(بررسی پارادایم های تکنولوژی رسانه)، میثم امیدعلی، دانشکده صدا و سیمای قم، ۱۲/۱۰/۹۰.
 • اسلام و هنجار طنز در سیمای جمهوری اسلامی ایران، بررسی سریال تلویزیونی مرد هزار چهره، میثم اسماعیل زادگان، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، ۲۹/۶/۹۱.
 • ارزشیابی امنیتی الگوهای مهاجر پذیری و ارائه راهبردهای مناسب آن در جمهوری اسلامی ایران، توحید محرمی، دانشکده امنیت ملی وابسته به دانشگاه عالی دفاع ملی،( مقطع دکتری) ۲۰/۱۰/۹۱.
 • تبیین بی ثباتی خانواده در ایران معاصر بر پایه الگویی اسلامی، حسین بستان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (مقطع دکتری)، ۲۱/۱۰/۱۳۹۱.
 • نگرشی اسلامی به نظریه کنش متقابل نمادین، تحلیل متنی آیات و احادیث نیت در متون اسلامی، محمد رضا باقریه یزدی، دانشگاه امام صادق(ع)، ۲۵/۱۱/۹۱.
 • آسیب شناسی تبلیغ روحانیت در سیمای جمهوری اسلامی ایران، عباس ابراهیمی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۲۷/۱۲/۹۱.
 • مراتب روحانیت و نقش آن ها در تحوات سیاسی اجتماعی ایران معاصر، عبدالرسول یعقوبی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، (مقطع دکتری)، ۲۵/۲/۹۲.
 • نقد و بررسی مفاهیم دینی در کارتون های تولیدی کودکان و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران بین سالهای ۱۳۸۵- ۱۳۹۰، محمد حسن حاجی رحیمیان طسوج، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، (سطح چهار)، بهار ۱۳۹۲، ۷/۴/۱۳۹۲.
 • شیوه های اقناع در قرآن با تاکید بر منبع ارتباط، داود خسروی، دانشکده صدا و سیمای قم، (مقطع ارشد)، بهار۱۳۹۲(۱۱/۴/۹۲).
 • نظریه اجتماعی‌درقرآن: با تاکید برنظریه ارتباط اجتماعی، مجید کافی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(مقطع دکتری)، ۱۷/۴/۱۳۹۲.
 • شاخص های طنز مطلوب از منظر اسلام در تلویزیون، سید محمد حسین هاشمی، دانشکده صدا و سیمای قم، (مقطع ارشد)، تابستان ۱۳۹۲(۱۰/۶/۱۳۹۲).
 • بررسی انتقادی مبانی جامعه شناسان در مطالعه دین( با تاکید بر …)، غلام حیدر کوشا، موسسه امام خمینی ره، (مقطع ارشد)، مهر۱۳۹۲.
 • نقش عاشورا در تحکیم هویت شیعه، رسول جمشیدی، شورای مدیریت حوزه علمیه قم(سطح چهار)، زمستان ۱۳۹۲.
 • علل انحراف رفتاری از دین از منظر قرآن، علی اصغر علیایی، موسسه امام خمینی ره، مقطع ارشد، بهمن ۱۳۹۲.
 • نظریه امنیت اجتماعی در قرآن و سنت، علی مهدیان، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، سطح چهار، اسفند ۱۳۹۲.
 • بررسی انتقادی نظریات سلطه رسانه در ارتباطات، اعظم عسگرپور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،(مقطع ارشد)، اسفند ۱۳۹۲.
 • مبانی و اصول اسلامی اخلاق رسانه، آفرین قائمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، (مقطع دکتری)، بهار ۱۳۹۲.
 • تحلیل های ساختی – تضادی در نظریه قرآنی کجروی، علی سلیمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (مقطع دکتری)، شهریور۱۳۹۳.
 • بررسی جامعه شناختی تغییرات سبک زندگی با تاکید بر الگوی پوشش در دو دهه اخیر ایران، حمید دهقانیان، دانشکده الهیات دانشگاه قم،(مقطع ارشد)، شهریور ۱۳۹۳.
 • راهکارهای کنترل اجتماعی از دیدگاه آموزه های قرآن، محمد داوری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (مقطع دکتری)، بهمن ۱۳۹۳.
 • نخبگان و شکست های نوسازی درافغانستان، عوضعلی سعادت، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، (مقطع دکتری)، بهمن ۱۳۹۳.
 • بررسی اخلاق خبررسانی از منظرآیات وروایات، حمیده سادات خاتمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، (مقطع ارشد)، بهمن ۱۳۹۳.
 • الگوی تبلیغ کارآمد روحانیت شیعه در عرصه بین الملل، رسول خضرلو، شورای مدیریت حوزه، (سطح چهار)، اسفند ۱۳۹۳.
 • نقش اخلاق اجتماعی در ارتقای عملکردمبلغان دینی، سید علی فتاحی، شورای مدیریت حوزه، (سطح سه)، اسفند ۱۳۹۳.
 • الگوی ارتباطات میان فرهنگی در اسلام، حسن یوسف زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،(مقطع دکتری)، بهار ۱۳۹۴.
 • بازنمایی هویت دخترانه در فیلم سینمایی، محمد صالح امیربیگی تفتی، دانشکده صدا و سیمای قم، (مقطع ارشد)، ۱۹/۵/۱۳۹۴.
 • نقش تاریخی لویه جرگه درتحولات سیاسی افغانستان، روح الله رضوانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، (مقطع دکتری)، ۱۴/۷/۹۴.
 • تبیین چارچوب مفهومی نظریه فرهنگ از منظر حکمت متعالیه، میثم صداقت زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده علوم اجتماعی، (مقطع دکتری)، مهر۱۳۹۴.
 • نقش مبانی فرهنگ اسلامی در گسترش آن، عزیزالله طالبی مجرد، موسسه امام خمینی ره، (مقطع ارشد)، ۷/۸/۹۴.
 • تفریح در سبک زندگی اسلامی، رسول حامدنیا، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، (مقطع دکتری)، زمستان ۱۳۹۴.
 • بررسی تحلیلی ابعاداخلاقی طلاق از جهت فردی و اجتماعی از منظر اسلام، مهدی کاملی، شورای مدیریت حوزه علمیه، (سطح سه)، بهمن ۱۳۹۴.
 • بررسی سیاست های تنوع فرهنگی حکومت آل بویه و ارائه الگوی آن، مهدی محمدی صیفار، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، (مقطع دکتری)، خرداد ۱۳۹۵.
 • تبیین فرایندتکوین و تحول فرهنگ با تاکید برحکمت صدرایی، محسن لبخندق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده علوم اجتماعی، (مقطع دکتری)، خرداد ۱۳۹۵.
 • طراحی مدل تامین اجتماعی بارویکرداسلامی، محمد حسین شیخی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، رشته مدیریت(سیاست گذاری عمومی)، (مقطع دکتري)، زمستان۱۳۹۵.
 • بازسازي الگوي زيست ارتباطي درجامعه اسلامي برپايه مفهوم ولايت، عيسي جهانگير، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده علوم اجتماعي، (مقطع دکتري)، پاييز ۱۳۹۵.
 • کثرت گرايي روش شناختي در علم اجتماعي اسلامي، رضا کلوري، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (مقطع دکتري)، زمستان ۱۳۹۵.
 • تاثیرساختار نظام بین الملل بر گفتمان هویتی شیعه، سیدعلی رضا عالمی، مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره، وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، شهریور۱۳۹۶.
 • بررسی انتقادی مبانی فلسفی نظریه های بازنمایی در مطالعات فیلم از منظر آموزه های اسلامی با تاکید بر نظریه های واقعگرایی، سیدحمید میرخندان(مشکات)، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده علوم اجتماعی، تیرماه ۱۳۹۶.
 • بازخوانی انتقادی نظریه های تکنولوژی رسانه در تحول تصویرانسان از جهان، محمد حسنی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده علوم اجتماعی، تابستان ۱۳۹۶.
 • روش مدل یابی مفاهیم و سازه های روان شناختی از متون اسلامی، مسعود نورعلی زاده میانجی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، مقطع دکتری، بهمن ۱۳۹۶.
 • طراحی مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تامین اجتماعی ایران، علی حیدری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم، دانشکده مدیریت و ارتباطات، مقطع دکتری، بهمن ۱۳۹۷.
 • شهرت رسانه ای، عادل فردوسی پور، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، مقطع دکتری، اسفند ۱۳۹۷.
 • تبیین و ترسیم مدل ارتباطات اجتماعی قرآن کریم، سعید امیرکاوه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، رشته فرهنگ و ارتباطات، مقطع دکتری، مهر ۱۳۹۹.
 • آسیب شناسی تعاملات اجتماعی در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد)، احمد فرزانه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشکده علوم اجتماعی، مقطع دکتری، تابستان ۱۴۰۰.
 • الگوی تاثیر انومی بر سبک مند شدن زندگی، حمید دهقانیان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشکده علوم اجتماعی، مقطع دکتری، پاییز۱۴۰۰.

 

۹) جوایز و امتیازات:

– دریافت لوح تقدیر از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، به عنوان دانشجوی نمونه مقطع کارشناسی ارشد پیوسته رشته جامعه شناسی، در جشن فارغ التحصیلی، بهار ۱۳۷۸.

– دریافت لوح تقدیر از دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، به دلیل ترجمه کتاب «مطالعات مردم شناختی دین» به عنوان«ترجمه کتاب برتر»، هفته پژوهش، ۱۳۸۳.

– دریافت لوح تقدیر از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، به عنوان پژوهشگر ممتاز، هفته پژوهش، ۳/۱۰/۱۳۸۷.

– دریافت لوح تقدیر از دومین همایش بین المللی دین و رسانه، به دلیل ارائه و تایید مقاله «رویکردی اسلامی به سرگرمی رسانه ای»، زمستان ۱۳۸۸.

– دریافت لوح تقدیر از همایش حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی، به دلیل ارائه و تایید مقاله«الگوی مطلوب سرگرمی در رساله دینی(با تاکید برسیمای ملی)، خرداد ۱۳۹۱.

– دریافت لوح تقدیر و بلور ویژه از دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی، به دلیل ارائه و تایید مقاله، «روابط عمومی اسلامی، جامعه و اخلاق حرفه ای»، تهران، ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۳۹۱.

– دریافت لوح تقدیر از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، به عنوان پژوهشگر برتر، هفته پژوهش، ۱۳۹۲.

– دریافت لوح تقدیراز مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، به دلیل همکاری در پیشبرد ماموریت های این مرکز، ۳۰/۹/۱۳۹۲.

– دریافت لوح تقدیر از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، به دلیل عضویت در برخی کمیته های علمی و همکاری مشاوره ای، ۲۱/۱۰/۱۳۹۲.

– دریافت لوح تقدیر از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، به عنوان پژوهشگر ممتاز، هفته پژوهش ۱۳۹۳.

– دریافت لوح تقدیر از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، به دلیل عضویت در برخی کمیته های علمی و همکاری مشاوره ای، ۲۷/۸/۱۳۹۳.

– دریافت لوح تقدیر از همایش بین المللی اندیشه های علامه طباطبایی ره در تفسیر المیزان، به دلیل ارائه و تایید دو مقاله علمی پژوهشی با عنوان«علامه طباطبایی و بنیادهای هستی شناختی فرهنگ» و «عاملیت و ساختار از دیدگاه علامه طباطبایی»، آبان ۱۳۹۳.

– دریافت لوح تقدیر ازموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، به عنوان پژوهشگر ممتاز، هفته پژوهش ۱۳۹۴(۲۶/۹/۹۴).

– دریافت لوح تقدیر از جشنواره هنر آسمانی، وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه، به پاس فعالیت در عرصه های نظری هنر و رسانه، هفته پژوهش۱۳۹۴(۱/۱۰/۹۴).

– دریافت لوح تقدیر ازمرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، به پاس همکاری پژوهشی، هفته پژوهش ۲۵/۹/۹۶.

– دریافت لوح تقدیرو جایزه از اولین جشنواره ملی کتاب سال سبک زندگی، به پاس نگارش کتاب«شاخص های سبک زندگی»(با همکاری جمعی ازنویسندگان)، ۱۹/ ۱۲/ ۹۶.

– دریافت لوح تقدیراز موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین، به پاس همکاری آموزشی و پژوهشی بااین موسسه در جهت بسط موضوع سبک زندگی، اسفند ۱۳۹۶.

– دریافت لوح تقدیر ازموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، به پاس کسب رتبه استاد نمونه در سال تحصیلی۹۶-۹۷، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷.

– دریافت لوح تقدیر از مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به پاس همکاری پژوهشی با این مرکز، آذرماه ۱۳۹۷.

– دریافت لوح تقدیراز استانداری قم و دانشگاه قم، به عنوان پژوهشگر برگزیده حوزوی استان درسال  ۱۳۹۹(۱۷/۹/۹۹).

– دریافت لوح تقدیر و جایزه از همایش رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی، به پاس برگزیده شدن  مقاله ارائه شده  تحت عنوان «اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی از دیدگاه اسلام»،در تهران،  ۲۳و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹.

 

۱۰)همکاريهاي سازماني (در قم)

 • عضویت هيات علمي درموسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره( ۷۷- تا کنون).
 • دبيری گروه جامعه شناسي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره (۷۷ـ ۸۴).
 • مدیر کارگروه پژوهشی اسلام و سکولاریسم درپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ( از شهريور ۸۴- شهريور ۸۷).
 • همکاری با معاونت فرهنگی – تبليغی دفتر تبليغات حوزه علميه قم ( ۸۳-۸۴).
 • عضویت درشوراي علمي دانشنامه فرهنگ فاطمی، واحد مطالعات زنان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،( ۸۴- ۸۷).
 • همکاری علمی با مرکزمطالعات زنان قم ( به طور متناوب از ۸۲ -۸۷ ).
 • همکاری با مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر قم، کميسيون اجتماعي و فرهنگي،(ازبهمن ۸۵ تا آذر ۸۷ ).
 • نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها، معاونت امور اساتيد، مصاحبه با فضلای متقاضی تدریس در دانشگاهها، (سال تحصيلي ۸۴-۸۵).
 • گروه مطالعات اجتماعی و ارتباطات و تبلیغ، جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفی العالمیه (به طور متناوب از ۸۴-۹۴).
 • عضويت در شوراي پژوهشي اداره کل ارشاد اسلامی قم و شورای فرهنگ عمومی استان (از فروردين ۸۷- ۹۳)
 • رياست پژوهشکده ارشاد اسلامي وابسته به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (از ارديبهشت ۸۷تا شهریور ۱۳۸۹ به مدت ۲۷ ماه )
 • عضويت در شوراي علمي گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، از سال ۱۳۸۷- ۱۳۹۸.
 • عضویت در شورای پژوهشی مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)(از مهرماه ۸۹تا کنون).
 • همکاری پژوهشی و مشاوره ای با مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری بواسطه موسسه قدردر قم (از مهرماه ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۳).
 • عضویت در شورای نشر مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قم (از دی ماه ۱۳۸۹تا بهار ۱۳۹۴).
 • عضویت در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، واحد قم،(حلقه امر به معروف و نهی از منکر، مهرماه ۱۳۹۰تا خردادماه ۱۳۹۱؛ بررسی قانون جامع رسانه های جمعی، از آذرماه ۹۱تا خرداد۹۲)؛ بررسی قانون جامع رسانه ملی(فرودین تا شهریور ۱۳۹۴).
 • عضویت در شورای تحریریه برخی از نشریات (دین و رسانه، پژوهش، معرفت فرهنگی اجتماعی، رسانه و کودک و نوجوان، بازتاب اندیشه، رسانه و خانواده، شیعه شناسی، پژوهش نامه تربیت تبلیغی، پژوهشنامه سبک زندگی).
 • قائم مقامی گروه جامعه شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، از تاریخ ۱/۱۱/۹۰ – ۹۷.
 • مدیریت گروه جامعه شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، از سال ۹۷ تا کنون.
 • مدیریت گروه فقه و رسانه، مرکز پژوهش های اسلامی، قم، از۸ /۱۱/ ۱۳۹۱تا ۲۸/۱۲/۹۳.
 • عضویت در شورای سیاستگذاری آموزشی موسسه امام خمینی ره، از ۱۵/۹/۹۲تا بهمن ماه ۱۳۹۷.
 • عضویت در شورای علمی جشنواره هنرهای آسمانی(وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه)از بهمن ماه ۱۳۹۲تا بهمن ۱۳۹۵.
 • عضویت در شورای علمی پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۸/۱۱/۹۲تا ۲۸/۱۲/۹۳.
 • عضویت در شورای علمی «میز اخلاق» دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، از پاییز ۱۳۹۴‌تا ۱۳۹۸پاییز.
 • جانشین سردبیرنشریه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی از شماره ۵ تا ۲۹(۶سال).
 • سردبیری نشریه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی(ازبهمن ۱۳۹۵تاکنون).
 • عضویت درکمیسیون تخصصی جامعه شناسی و تاریخ وابسته به کمیته هیات ممیزه مشترک(بررسی وضعیت علمی اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی قم)، از فروردین ۱۳۹۶تاکنون.
 • عضویت در شورای راهبردی اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه ملی، از آذرماه ۱۳۹۶تا اسفند ۱۳۹۹.
 • عضویت در شورای علمی گروه ارتباطات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، از دی ماه ۹۹تا مهر ماه ۱۴۰۰.
 • عضویت در شورای روش تحقیق در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، از خرداد ۹۸ تاکنون.
 • عضویت در شورای علمی گروه فرهنگ و ارتباطات مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دفترقم، اسفندماه ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰.

 

 

 

 

 

 

 

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا