تبيين الگوي تعامل تبليغي معاونت تبليغ حوزهاي عليمه با رسانه ملي براساس انديشه‌هاي رهبر معظم انقلاب

دکتر سید حسین شرف الدین

چکيده
با وقوع انقلاب اسلامي، روحانيت نقش خود را در حدوث انقلاب بسيار برجسته و متمايز نشان داد؛ اما بعد از انقلاب، بررسي سازوکارهاي تعامل مطلوب حوزة علميه با سازمان‌ها، ازجمله رسانه ملي آنچنان‌که شايسته بوده، به‌صورت جدي مدنظر واقع نشده است. روحانيان به صورت انفرادي با رسانه ملي تعامل داشته‌اند، ولي اين تعامل سازمان‌يافته نبوده و به همين سبب، مشکلاتي را به ‌وجود آورده است. اين پژوهش به دنبال تبيين الگوي تعامل رسانه ملي با معاونت تبليغ حوزه‌هاي علميه از منظر رهبر معظم انقلاب است. جهت‌گيري پژوهش حاضر کاربردي است و در زمره پژوهش‌هاي «کيفي» قرار دارد و از ميان انواع راهبردهاي پژوهش کيفي، راهبرد «نظريه‌پردازي داده‌بنياد نظام‌مند» را انتخاب کرده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد ارتباط سازماني ميان رسانه ملي و حوزة علميه مقوله‌اي محوري است و جلوگيري از ورود کارشناسان ديني کم‌سواد يکي از عوامل علّي؛ نهادينه‌سازي ايمان کارکنان رسانه ملي جزو عوامل زمينه‌اي؛ فقدان تعامل فکري‌ گروهي يکي از عوامل مداخله‌گر؛ و سياست‌گذاري آموزشي،‌ تبليغي، فرهنگي راهبردي تعاملي است که منجر به پيامدهايي، از جمله تبيين حقيقت دين همراه با هنر مي‌گردد.

کليدواژه‌‏ها: تعامل سازماني، رسانه ملي،‌ حوزة علميه.

 

فضل‌الله شريفي/ دكتري مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sharififi616@yahoo.com
* محسن منطقي/ دانشيار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    manteghi@iki.ac.ir
سيدحسين شرف‌الدين/ استاد گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sharaf@iki.ac.ir
سيدحسن خجسته / استاديار دانشگاه صدا و سيما تهران    Khojastehasan@yahoo.com

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا