شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 77637

  ديپلماسي فرهنگي امريکا و فرانسه

  ديپلماسي فرهنگي امريکا و فرانسه

  چکیده : سياست توسعه کاربرد زبان ملي، بخشي از ديپلماسي فرهنگي نسبتاً خاموش بسياري از کشورهاي جهان به ويژه ابرقدرت هاست. اين کشورها در تحقق اين مهم از سياست ها و راهکارهاي متنوعي به تناسب پيشرفت هاي زماني سود جسته اند. در اين نوشتار به برخي از مهم ترين شيوه هاي اعمال شده توسط دو کشور فرانسه و امريکا در گسترش زبان فرانسه و انگليسي به منزله دو زبان زنده و شايع پرداخته شده است. برخي از آن چه تحت عنوان راهکار يا سياست فرهنگي گفته شده، در حقيقت پي آمد پنهان و غيرمقصود يا نتيجه قهري برخي سياست هاي اعمال شده در طول تاريخ و به عبارتي شانس ها و موفقيت-هاي ويژه اي است که به نوعي به گسترش، تثبيت، ارتقا و برتري زباني خاص در کنار ساير برتري هاي فرهنگي منتهي شده است. نکته مهم اين که گسترش زبان بيش از آن که به صورت مستقل، مطرح باشد، تابعي از مجموعه روابط و مناسبات مختلف جوامع انساني است و بالطبع ميزان موفقيت در اين عرصه، مرهون موفقيت و کسب وجهه و جايگاه در ساير زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي است. مجموع سياست ها و راهکارهاي خرد و کلاني که چه به صورت آگاهانه و برنامه ريزي شده و چه به صورت قهري که به رونق ديپلماسي فرهنگي به طور عام و به گسترش و توسعه اين دو زبان به مثابه نماينده دو کانون فرهنگي ذي نفوذ کمک کرده بدين صورت است و....

  برای مشاهده و دانلود مقاله بر روی فایل PDF زیر کلیک کنید.
  .
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :