شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 73082

  رسانه ديني و چيستي آن (رويكردي توصيفي ـ هنجاري)

  رسانه ديني و چيستي آن (رويكردي توصيفي ـ هنجاري)

  چکیده :عواملي كه به تدريچ، زمينه طرح مفاهيم جديد را در حوزه مطالعات دين و رسانه فراهم آورده اند، مي توان چنين برشمرد: بهره گيري پيوسته رسانه هاي جمعي مدرن به ويژه رسانه هاي تصويري همچون تلويزيون، سينما و فيلم از مضمون ها و موضوع هاي ديني؛ انعكاس دادن مفاهيم، بينش ها، ارزش ها، قواعد، نمادها، نگرش ها، مناسك، آيين ها و رفتارهاي ديني در قالب هاي مختلف رسانه اي و بهره گيري روزافزون مروّجان و مبلّغان دين به ويژه اديان داراي رسالت تبليغي از اين رسانه ها براي ابلاغ و ترويج باورها، ارزش ها و آرمان هاي خويش. عنوان عام «دين رسانه اي» معرّف گونه اول تعامل، يعني انعكاس دين و پيام هاي ديني در قالب هاي مختلف رسانه است و عنوان كمتر رايجِ «رسانه ديني» تا اندازه اي، معرّف گونه دوم تعامل، يعني استفاده بيشتر ابزاري دين از رسانه در فرآيند انتقال نمادين خود به ساحت هاي فرهنگي و شخصيتي است. در كنار اين دو عنوان، در سطح خردتر، گاه از عنوان هاي ديگري همچون برنامه ديني، ژانر ديني يا معنوي، سوژه ديني، پردازش ديني، روايت ديني و... نيز ياد مي شود. اين نوشتار درصدد است تا با مرور ديدگاه ها و آراي تفسيري اهل نظر در بيان چيستي رسانه ديني، ويژگي هاي اين پديده يا نهاد نوپديد فرهنگي را در قالب مجموعه اي از گزاره هاي توصيفي صورت بندي كند. كليدواژگان: دين، رسانه، فرهنگ، رسانه ديني، كاركرد، هنجار، تلويزيون

  برای مشاهده و دانلود مقاله بر روی فایل PDF زیر کلیک کنید.
  .
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :