شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 73080

  علامه طباطبائي و بنيادهاي هستي‌‌شناختي فرهنگ

  علامه طباطبائي و بنيادهاي هستي شناختي فرهنگ

  چکبده :«فرهنگ» در تلقي غالب علوم اجتماعي، عام ترين و گسترده ترين مفهومي است كه همة فرآوردة مادي و غيرمادي بشر در فرايند پر فرازونشيب حيات اجتماعي و در مسيري به درازاي همة تاريخ آن را پوشش مي دهد. از مهم ترين پرسش هاي مطرح در حوزة مطالعات فرهنگي و جامعه شناسي فرهنگ، پرسش از خاستگاه، علل ايجادي و مبادي هستي شناختي آن است. فرهنگ بي شك، ملتقاي اندوخته ها و دريافت هاي نماديني است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم از ظرفيت هاي وجودي، تعاليم وحياني، تعاملات اجتماعي و تجربيات زيستي انسان تراوش كرده و به صورتي انباشتي و متراكم در جهاني چندلايه تبلور يافته و به صورت عيني و مستقل يا رسوبات بين الاذهاني به هويت و موجوديت رسيده است. اين نوشتار درصدد است تا با الهام از آثار فيلسوف و مفسر برجستة معاصر، علّامه طباطبائي، خاستگاه و علل موجده و احياناً مبقية فرهنگ را واكاوي و تحليل كند؛ موضوعي كه در ادبيات موجود علوم اجتماعي، چندان كه بايد كانون توجه و امعان نظر تحليلي و پژوهشي قرار نگرفته است. پرسش اصلي اين مطالعه، چيستي خاستگاه فرهنگ، و روش آن در بخش رجوع به آراي علّامه، اسنادي و در بخش اثبات و تبيين مدعا، تحليل و تفسير محتواي آثار مكتوب ايشان، به ويژه تفسير شريف الميزان است. كليدواژه ها: فرهنگ، دين، فطرت، غريزه، نياز، عقل، اعتبار، عادت.

  برای مشاهده و دانلود مقاله بر روی فایل PDF زیر کلیک کنید.
  .
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :