شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 73079

  رابطه عامليت و ساختار از ديدگاه علّامه طباطبائي

  رابطه عامليت و ساختار از ديدگاه علّامه طباطبائي

  چکیده : علّامه طباطبايي به منزلة يکي از متفکران پيشتاز و مبتکر در حوزۀ مباحث اجتماعي، به گونه اي در تفسير و تبيين آيات قرآن کريم كوشيده است که مي توان ديدگاه ايشان را با بسياري از مباحث جامعه شناختي برابر دانست. با استناد به ديدگاه هاي ايشان ذيل آيات اجتماعي و به ويژه آياتي که از سرنوشت مشترک، عمر، کتاب، شعور، فهم، عمل، اطاعت و معصيت براي «امت» سخن مي گويد، مي توان گفت از ديدگاه علّامه جامعه به مثابه ساختار کلان اجتماعي، داراي وجود حقيقي و اصالت است. از سويي با توجه به اينکه ايشان عامليت انساني را بر اساس فطرت، آگاهي و اراده توضيح مي دهد، همچنين مي توان گفت که نظرية ايشان، در رويکرد تلفيق گرايي قرار مي گيرد و متعاقب آن تعامل دوسويۀ عامليت و ساختار توضيح داده مي شود. علّامه براي توضيح اين تعامل از مفهوم «شاکله» استفاده کرده و معتقد است که همان گونه که ساختارها مي توانند شرايط را براي به فعليت رسيدن گرايش هاي فطري و ذاتي انسان مهيا سازند و از اين طريق سهم بسزايي در دروني سازي ايستارها، قواعد، هنجارها و... به عهده گيرند، همچنين افراد و عاملان اجتماعي از اين توانايي برخوردارند که با نوع کنش هاي خويش، در ايجاد، تغيير و بازتوليد ساختار اجتماعي تأثير بگذارند. كليدواژه ها: عامليت، کنش، جامعه، ساختار، تعامل، اصالت.

  برای مشاهده و دانلود مقاله بر روی فایل PDF زیر کلیک کنید.
  .
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :