شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 73078

  روش‌شناسي نظرية اجتماعي اميل دوركيم

  روش شناسي نظرية اجتماعي اميل دوركيم

  چکیده :دغدغة اساسي اميل دوركيم هم بستگي اجتماعي است. بر اين اساس، بيشتر نظريات او به نحوي حول اين مسئلة اصلي مي چرخد. نظريات او آبشخور روش شناسي اي است كه طبق آن هستي استقلالي و شيء انگاري واقعيت هاي اجتماعي با نگاه تماماً سكولاريستي در مقام هستي شناسي، و به تبع آن يك سان انگاري علوم دقيقة طبيعي و انساني در مقام معرفت شناسي و تقليل ماهيت انسان به هويت اجتماعي و منفعل در نظر گرفتن كنشگران اجتماعي در برابر ساختارهاي اجتماعي در مقام انسان شناسي، از جمله مهم ترين مباني معرفتي اين نظريه به شمار مي آيند. همين مباني معرفتي است كه پذيرش اين نظريه را در نگاه روش شناسي حكمت نوصدرايي با مشكل روبه رو مي سازد؛ روش شناسي اي كه بر اساس تشكيك در هستي، هستي هاي ماوراي طبيعي علاوه بر هستي هاي مادي در مقام هستي شناسي، روش وحياني، شهودي و عقلاني علاوه بر روش تجربي و بنابراين جمع ميان تبيين تجربي و عقلي، تفسير و انتقاد در مقام معرفت شناسي و نفس مجرد انساني و هويت هاي لايتغير و ثابت او علاوه بر هويت هاي اجتماعي متغير در مقام انسان شناسي از مهم ترين مباني معرفتي آن محسوب مي شوند. همين ناسازگاري و رويارويي دو روش شناسي است كه دقت بيشتري را در به كارگيري اين نظريه در فرايند بازسازي علم مدرن و بازخواني علم ديني مي طلبد. كليدواژه ها: روش، روش شناسي، هستي شناسي، معرفت شناسي، انسان شناسي، نظرية اجتماعي، دوركيم.

  برای مشاهده و دانلود مقاله بر روی فایل PDF زیر کلیک کنید.
  .
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :