شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 73077

  هاليوود و توطئة‌ اسلام‌هراسي با شگرد نفوذ در ناخودآگاه

  هاليوود و توطئة اسلام هراسي با شگرد نفوذ در ناخودآگاه

  چکیده : ظلم ستيزي دين اسلام و دفاع از حقوق مستضعفان، همواره براي غرب هزينه هاي سنگيني داشته است. طي سال هاي اخير، كه متأثر از انقلاب اسلامي ايران، موج بيداري اسلامي در جهان ايجاد گرديده، به صورت مضاعف وجود اسلام براي مستکبران جهاني غيرقابل تحمل شده است. ازاين رو، استکبار جهاني سعي کرده تا از راه هاي گوناگون، به ويژه از طريق سينما و صنعت فيلم و با محوريت سينماي جهان گستر « هاليوود»، ضرباتي بر اعتبار و جايگاه قدسي اين دين آسماني و هويت مسلمانان وارد کند. هاليوود با تمرکز بر ضمير ناخودآگاه و شرطي سازي ذهن، ذائقة مخاطبان را به پذيرش باور ها، ارزش ها و آرمان هاي مطلوب خود، به عنوان گفتمان غالب، و مخدوش ساختن آموزه ها و ايدئولوژي هاي ناهمسو با منافع استکبار جهاني، ترغيب و تشويق مي کند. موضوع اين نوشتار برجسته ساختن خصومت بيش از صد سالة آمريکا با اسلام و مسلمانان، از طريق سينماي هاليوود با استفاده از شرطي سازي منفي اذ هان مخاطبان جهاني و نفوذ تدريجي در ناخودآگاه آنهاست. اين مهم با روش نشانه شناسي و تحليل محتواي مجموعه اي از فيلم هاي شناخته شده و پرآوازة منتخب در حوزه اسلام ستيزي صورت گرفته است. در اين نوشتار، به شيوة استفاده عملي هاليوود از فن «تداعي معاني» و «شرطي سازي» در ايجاد اسلام هراسي، بيشتر توجه شده است. کليدواژه ها: اسلام، سينما، هاليوود، شرطي، تداعي، ضمير، ناخودآگاه، خشونت

  برای مشاهده و دانلود مقاله بر روی فایل PDF زیر کلیک کنید.
  .
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :