شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 73076

  سينماي ايران و ارزيابي ابعاد شخصيت مرد در آن براساس متون اسلامي

  سينماي ايران و ارزيابي ابعاد شخصيت مرد در آن براساس متون اسلامي

  چکیده : سينما بايد با نگاه معرفت شناختي براساس خاستگاه و مباني برگرفته از فرهنگ اسلامي به ارائة الگوي مناسب از شخصيت مرد يا زن بپردازد. اين مقاله ضمن بررسي نظريات موجود دربارة ارتباط مردان و زنان و نظرية حاکميت مردان، برابري مردان و زنان، نظرية «تفاوت»، به طرح نظرية «مکمّليت»، و ارتباط اين نظريات با سينما مي پردازد. سپس با بررسي شخصيت مرد در اسلام، ويژگي هاي مطلوب مردان را از آيات و روايات جمع آوري كرده است. در ادامه، به بررسي شخصيت مرد در فيلم سينمايي «تسويه حساب»، با روش «تحليل روايت» و «تحليل رمزگان» جان فيسک پرداخته شده است. هدف از اين تحقيق، بررسي ويژگي هاي شخصيت مرد در اسلام و تطبيق آن با فيلم سينمايي مزبور است. به نظر مي رسد، ويژگي هايي که در اين فيلم براي شخصيت مرد بيان شده، نه تنها با فرهنگ اسلامي مطابقت ندارد، بلکه بعکس آن است و الگو هاي غيرخودي در آن نقش دارد. کليد واژه ها: اسلام، مرد، سينما، تسويه حساب، نشانه شناسي

  برای مشاهده و دانلود مقاله بر روی فایل PDF زیر کلیک کنید.
  .
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :