شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 249468

  دکتر سید حسین شرف الدین

  راهبردهای فهم پدیده اسلام هراسی بر پایه شرق شناسی

  اسلام هراسی عبارت از خصومت غیرمنطقی برخ ی گروه ها و جریانات غرب محور با مسلمانان است. دشمنی و خصومت مفروض به لحاظ نظری و مرجعیت فکری بر بنیادهای نظری متعدد و نوع ی گفتمان ایدئولوژیک بسیار پیچیده متکی و مبتنی است که طبما برای شناخت عمیق تر پدیده «اسلام هراسی» ناگزی راز مراجعه به منابع کلاسیک و معاصر مرنبط با آنها هستیم. در این مقاله, با گردآوری اطلاعات از مناب عکتایخانه ای معتبر و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی» به واکاوی یکی از مهم ترین مبانی نظری اسلام هراسی یعسی گفتمان «شرق شناسی» به ویژه رویکرد انتقادی ادوارد سعید به آن و نیز تاریخچهه» نعاریف وکا رکرده ای تاریخی این گفتمان, ازجمله خدمت به سیاست و استعمار می پردازیم. همچنین» نحوه تعامل قاطبه مستشرقان با اسلام و مهم ت را زآن» پیوند میان دو مفهوم اسلام هراسی و شرق شناسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. نتیجه نهایی, لزوم شناخت و بررسی انتقادی «کلیشه های شرق شناسانه» است که در سده های اخیر همواره به عنوان منبع و مرجع اطلاعاتی غربیان از اسلام و مسلمانان مورد استناد قرا رگرفته و بشوعی منضا و ریشه اسلام هراسی معاصر محسوب می شوند. برخی از مشهورترین ای ن کلیشه ها عبارتند از: عقب مانده و نوسعه نیافته, نابهنجار و منحرف» فرومایه و نازل» ثابت و یکنواخت. متحجر و متعصبء شرور و جنگ طلب, تندرو و تروریست» خشون تگرا و زن ستیز و غیره.

  برای مشاهده و دانلود متن کامل مقاله بر روی فایل PDF  زیر کلیک کنید.
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :