شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 185891

  نقش عوامل معنوي در رويش و بالندگي تمدن

  نقش عوامل معنوي در رويش و بالندگي تمدن

  «تمدن» در تلقي بيشتر فرهنگ شناسان و تمدن پژوهان، هيئتي تاليفي و نظامي جامع است كه همه خرده نظام هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ارتباطي و تكنولوژيكي مشترك ميان مجموعه اي از جوامع داراي خويشاوندي معنايي، نمادين و قرابت اقليمي و جغرافيايي را در بر مي گيرد. تمدن تبلور عيني فرهنگ به عنوان مجموعه فرآورده هاي معنوي، فكري، تجربي و مهارتي مردم يك جامعه در فرآيند حيات اجتماعي شان است كه در قالب هزاران مولفه خرد و كلان نمود مي يابد. سوال از خاستگاه و عوامل مادي و معنوي موثر در ايجاد، بالندگي، تثبيت و بقاي يك هويت تمدني از برجسته ترين سوال هاي مطرح در حوزه مطالعات تمدني است. اين نوشتار با الهام از آثار جامعه شناختي، مردم شناختي و فلسفه تاريخي، خاستگاه و دلايل ايجاد و بقاي تمدن را به صورت نظري، بررسي و با ارجاع به منابع اسلامي، بنيادهاي معنوي موثر در شكل گيري و استمرار تمدن موعود مهدوي را در آينده جهان تحليل مي كند. بر اين اساس، هدف اين مطالعه، بررسي نقش عوامل غير مادي در رويش و بالندگي تمدن هاي داراي هويت تاريخي عموما و تمدن آينده اسلامي به صورت خاص است. روش پژوهش در بخش بررسي متون و منابع، اسنادي و در بخش اثبات و تبيين مدعا، تحليلي، تعليلي و تبييني است.

  برای مشاهده و دانلود مقاله بر روی فایل PDF زیر کلیک کنید.
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :