شبکه انديشمندان قم

  155رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  سبک زندگی، حسب دیدگاه غالب نظریه پردازان این حوزه، معرف الگوها، راه و رسم ها، شیوه ها و ترجیحات رفتاری و عملی جاری و رایج در میان افراد و گروههای مختلف یک جامعه است. سبک زندگی، بواقع نامی است برای یک کل یعنی مجموعه ای نسبتا منسجم از معانی و رفتارهای به هم پیوسته و دارای ارتباط نظاموار یا منظومه ای یا الگویی انتزاعی از آنها.
  توصیف جایگاه دو نظام اجتماعی و فرهنگی ، نحوه ارتباط و تعامل آندو و نقش و کارکرد آنها در جامعه را در دوسطح می توان تقریر کرد : سطح خرد یا سطح کنش انسان ، سطح متوسط یا سطح خرده نظام های جامعه و سطح کلان یا سطح جامعه کل . این سه سطح را نمی توان در مقام تقریر کاملا از یکدیگر تفکیک نمود وبه همین جهت ، بخشی ازبهم آمیختگی ها گریز ناپذیر است .
  واژه رسانه(مدیا) در تاریخ پرگستره کاربرد خود، تطورات معنایی زیادی را تجربه کرده و از سطح یک مفهوم عادی به یک مفهوم نظری و بلکه فلسفی تغییر موقعیت داده است. رسانه در تلقی عام وسیله انتقال پیام یا ابزار واسط میان مخاطب و جهان بیرونی است.
  روحانیت به عنوان عالمان ، مفسران ، معلمان ، مبلغان و مدافعان دین وشریعت ، همواره یکی از متولیان و کارگزاران برجسته فرهنگی و شاید تاثیرگذارترین عامل در شکل گیری و تغییر فرهنگ عمومی در جامعه دینی بشمار آمده اند ...
  سلامت جنسی(Sexual Health ) در مقابل انحراف، کژروی، اختلال، و بی بندوباری جنسی از جمله ابعاد مهم سلامت عمومی افراد و به تبع آن جامعه است که عمدتا از 1984به این طرف به دلیل بروز طیف وسیعی از عوارض و بیماریهای ناشی از شیوع انحرافات و لجام گسیختگی ها در حوزه رفتارها و روابط جنسی همچون ایدز و برخی عفونت های مسری، در غرب موضوعیت یافته...
  پایان نامه، تز یا رساله نوشتاری است که دانشجویان در پایان مقطع آموزشی ارشد و دکتری با محوریت موضوع یا مساله خاصی در گستره رشته و گرایش تحصیلی خود، برای اخذ مدرک مربوط به آن مقطع می نویسند و پس از دفاع و کسب امتیاز لازم، از آن مقطع فارغ التحصیل می شوند...
  1. تعریف شما از فرهنگ چیست؟ مردم شناسان و جامعه شناسان تعاریف مختلف و متعددی از« فرهنگ» به دست داده اند. فرهنگ در تلقی غالب به مجموعه در هم تنیده ای از معلومات، باورها، ارزش ها، نگرشها، هنجارها، نمادها، رویه هاوالگوها تعریف شده که یک جامعه در فرایند زیست اجتماعی تاریخی خویش و در پرتو فعال سازی طیفی از استعدادها و ظرفیت های انسانی و برقراری ارتباطات مستمر با جهان های انفس و آفاقی بدان دست یافته و به عنوان سرمایه ای مکتسب از نسلی به نسلی منتقل می سازد...
  «فقه» به عنوان یک حوزه معرفت دینی متضمن احکام شرعی استنباط شده از ادله تفصیلی با بهره گیری از روش اجتهادی است. واژه «اجتماعی» نیز گاه معرف یکی از خرده نظام های اجتماعی در عرض سایرین همچون اقتصاد، سیاست و تعلیم و تربیت است و گاه معرف کلیت نظام اجتماعی و جامعه کل به مثابه یک کلان سیستم دارای اجزا و ابعاد ساختار متعدد است....
  یکی ازوظایف استراتژیک رسانه ملی که درقانون اساسی، سیاست های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه وسیاست های عام برنامه سازی رسانه ومواضع اعلانی حضرت امام ره و مقام معظم رهبری به تعابیر مختلفی بدان توجه داده شده؛ موضوع ترویج، تقویت وپیرایش وپالایش فرهنگ دینی جامعه(با محوریت فرهنگ اسلامی - ایرانی)است...
  جامعه شناسی دین، رویکردی برون دینی (در مقایسه بارویکردهای درون دینی متالهان، فیلسوفان دین و...)است یعنی به دین به مثابه یک پدیده اجتماعی، در موقعیت تاریخی و در مقام تحقق و عینیت(در مقابل دین در مقام تعریف)یا دین انضمامی(در مقابل انتزاعی) توجه دارد. در این رویکرد معمولا به دین خاص و مصداق مشخصی از دین توجه نمی شود....
  • تعداد رکوردها : 155