شبکه انديشمندان قم

  155رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  کتاب ها 24 اسفند 1395 11:29
  برای مشاهده مطلب و معرفی کتاب ها، بر روی عنوان کلیک کنید.
  مقالات پژوهشی 24 اسفند 1395 11:24
  برای مشاهده و دانلود مطالب بر روی عنوان مقاله کلیلک کنید.
  مقالات ترجمه شده 24 اسفند 1395 11:21
  برای مشاهده و دانلود مطالب بر روی عنوان مقاله کلیک کنید.
  نشست های علمی 24 اسفند 1395 11:18
  برای مشاهده مطالب بر روی عنوان مطلب کلیک کنید.
  مصاحبه ها 24 اسفند 1395 11:15
  برای مشاهده و دانلود مطلب بر روی عنوان مطلب کلیک کنید.
  مطالب منتشر نشده 24 اسفند 1395 11:12
  برای مشاهده و دانلود مطالب بر روی عنوان مطلب کلیک کنید.
  متن کتاب جامعه شناسی 1؛ سال دوم متوسطه
  «سبک زندگی» بیانگر طهور پارادایم تحلیل نوین در عرصه علوم اجتماعی است. خاستگاه متافوت سبک های زندگی بشر را می توان در باورها، تفکرات، مبانی، پیش فرض ها، نوع نگاه به انسان، هستی، اهداف، اارزش ها و در الگوهای رفتاری بشر جست و جو کرد.
  طبق یافته های انسان شناختی، انسان موجودی است که با سرمایه های بالقوه و قابلیت های مختلف «شدن» پا به عرصه هستی می گذارد و این جامعه و خود او است که باید مشترکاً زمینه شکوفایی تدریجی این استعدادها را فراهم سازد. مطالعات عینی و تجربیات شهودی نیز اثبات کرده است که انسان فعلیت یافته نه محصول طبیعت و وراثت و نه محصول محیط اجتماعی ـ فرهنگی صرف، بلکه بیشتر محصول کنش دوسویه پیچیده و تاثیر و تاثر متقابل و مشترک این دو است....
  «سبک زندگی» یک سازه مفهومی مرکب از دو واژه سبک(style ) و زندگی (life)است که احتمالا به دلیل وضوح مفهوم «زندگی» یعنی وضعیت ها، رویدادها، رفتارها و فرایندهای حیات روزمره، عمده مباحث حول واژه «سبک» متمرکز شده است. .....
  • تعداد رکوردها : 155