آسیب شناسی فرهنگ مذهبی در ایران

مصاحبه دکتر سید حسین شرف الدین

مصاحبه سید حسین شرف الدین، عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، با یکی از پژوهشگران جامعه شناسی دین ۱۳۹۲/۰/۷

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا