معنویت گرایی دینی و آفات آن

مصاحبه با دکتر سید حسین شرف الدین

پاسخ دکتر سیدحسین شرف الدین، عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره به سوال خبرنگار خبرگزاری رسا، ۱۰/۲/۱۴۰۱

سوال: چرا برغم استقبال شایان مردم از مراسم شب های قدر و شرکت گسترده آنها در این برنامه ها، عده ای معتقدند که جامعه ایران به لحاظ معنویت گرایی و میزان برخورداری از سرمایه های معنوی و روحی، جامعه ای سطحی و تنک مایه است و آثار چندانی از این نوع برنامه ها، در کلیت زندگی عموم و عرصه های مختلف حیات فردی و جمعی آنها به چشم نمی خورد؟

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا