ریشه یابی جامعه شناختی بی حجابی

دکتر سید حسین شرف الدین

چکیده:

یکی از آسیب های اجتماعی کم و بیش رایج در جامعه ما, مسئله بی حجابی و بدحجابی است. پدیده ای که ظهور هر چند ضعیف آن نیز با توجه به پیشینه فرهنگی, الگوی آموزشی و تربیتی غالب, حساسیت های وجدان جمعی, مراقبت و کنترل افکار عمومی, سیاست های فرهنگی نظام و … بسیار غیر منتظره و مستبعد می نماید. بی شک, این پدیده نیز هم چون سایر پدیده های فرهنگی ـ اجتماعی از علل و عوامل آشکار و پنهان متعددی ناشی شده است. این نوشتار, از منظری عام و با روی کردی بیشتر جامعه شناختی به شناسایی و تحلیل علل موثر در شکل گیری و بقای این پدیده پرداخته است. در پایان نیز مجموعه ای از سیاست ها و راهکارهای بایسته که اجرای دقیق آنها در کنار سایر تمهیدات بالقوه می تواند از رشد روزافزون این معضل جلوگیری کند و همگان را در خصوص مبارزه ریشه ای با آن حساس سازد; و پژوهشگران را در دست یابی به حقیقت و زوایای بحث یاری رساند; به دست داده شده است.

کلیدواژه ها:

کارکرد ، هنجار ، جامعه پذیری ، کنترل اجتماعی ، الگوی پوشش ، مدگرایی ، اشاعه فرهنگی ، کج روی ، بی حجابی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا