تحلیل پدیدارشناختی تعزیه

دکتر سید حسین شرف الدین

چکیده:

تعزیه، از سنت‌های آیینی و رسوم ملی ـ مذهبی نسبتا کهن و معرف بخشی از هویت دینی دیرپای مردم ایران است. بی‌شک، این پدیده مانند سایر پدیده‌های فرهنگی، تحت تأثیر زمینه‌ها، شرائط و ظرفیت‌های فرهنگی و نیازها و ضرورت‌های اجتماعی ـ تاریخی پا به عرصه وجود نهاده، رشد و تطور یافته و دوام و بقا پیدا کرده است. کثرت مؤلفه‌ها، تنوع اشکال، لایه‌های معنایی متراکم، وجهه نمادین و در نتیجه، قابلیت تفسیرپذیری بالای این آیین موجب شده است تا محققان به ناچار برای کاوش در ابعاد مختلف آن از رویکردهای مطالعاتی متعددی بهره گیرند. این نوشتار فقط به بررسی توصیفی این پدیده با عطف توجه به زمینه‌های شکل‌گیری، سیر تاریخی، عناصر و مؤلفه‌ها، کارکردها و آثار و وضعیت موجود آن پرداخته است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا